Tehnički remont Bratunac njeguje tradiciju dugu 55 godina

Uvođenjem novih projekata, kreiranje i proizvodnja prepoznatljivih proizvoda visoko su rangirali preduzeće Tehnički remont Bratunac u našoj zemlji i svijetu kao proizvođače moderne vojne opreme i nauružanja.

Predsjednik Upravnog odbora Tehničkog remonta Bratunac Ljubomir Borovčanin kaže da je danas situacija u ovom preduzeću stabilna, a osnovni ciljevi menadžmenta su povećanje produktivnosti rada i plata zaposlenima.

„Želimo uspostaviti kontinuiranu produktivnu serijsku proizvodnju da bismo blagovremeno mogli odgovoriti izraženim zahtjevima stranog tržišta za naše proizvode i time stvoriti uslove za povećanje plata radnicima, jer samo zadovoljan radnik je garant za predan i odgovoran rad“, istakao je Borovčanin.

Ovo preduzeće ima tradiciju dugu 55 godina i jedno je od četiri kompanije u bivšoj Jugoslaviji koje se bavilo remontom oružija i vojne opreme, a nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma iz Hadžića je preseljeno u Bratunac i spojeno sa firmom Kaolin koja se bavila proizvodnjom keramike.

Od 1996. preduzeće se suočavalo sa manjim obimom posla i rastom dugovanja prema radnicima i potraživanjima države da bi 2012. privatizovano i postalo akcionarsko društvo.

Većinski vlasnik sa 82 odsto akcija postao je Slavenko Ristić koji se obavezao da će izmiriti sva dugovanjanja, a pararelno se investiralo i u proizvodnju i modernizaciju.

Nakon toga dolazi i do potpisivanja ugovora za servisiranje naoružanja Oružanih snaga BiH i drugih vojski iz regije koja su bila opremljena sličnom vojnom opremom.

Iz preduzeća kažu da je pojama „remont“ ranije bio popularan i na cijeni, dok se danas ovakve firme okreću osvajanju novih tehnologija čime postaju konkurentni na tržištu i prepoznati.

You must be logged in to post a comment Login