Simić: “Strogi oprez pri uređenju poljoprivrednog zemljišta”

Iz Teritorijalne vatrogasne jedinice Bratunac ističu da je zabilježen konstantan rast požara u svim godišnjim dobima, posebno na proljeće, a glavni uzrok je ljudski faktor.

Sa dolaskom toplih i sunčanih vremenskih perioda, određeni broj građana počinje proljetne radove na uređenju oranica i poljoprivrednih zemljišta za sjetvu, čisteći i paleći korov i rastinje.

“U cilju preventivnih mjera zaštite od požara a time i eliminacijom uzroka nastanka ove vrste požara, apelujemo da se strogo vodi računa pri ovim radovima. Spaljivanje korova i rastinja ne vršiti u blizini šuma i većih površina sa niskim rastinjem, spaljivanje vršiti u periodu vremenskih uslova koji ne pogoduju brzom širenju vatre, i na površinama koje se mogu kontrolisati, obavezno nakon spaljivanja pogasiti nesagorjele ostatke”, ističe zamjenik starešine Teritorijalne vatrogasne jedinice Bratunac Zlatan Simić

On kaže da je u slučaju širenja požara neophodno pozvati vatrogasce na besplatnu telefosku liniju 122, a protiv nesavjesnih građana, počinioca izazivanja požara zakonom su regulisane visoke kazne.

You must be logged in to post a comment Login