Podrška za 24 osobe u samozapošljavanju

Njemačka nevladina organizacija Help kroz Projekat podrške socio-ekonomskoj stabilnosti Zapadnog Balkana podržaće 24 osobe u Bratuncu.

Radi se o grantovima od 2.000 evra koji se korisnicima daju kroz opremu, mehanizaciju, alate, plastenike.

Prednost u ovom projektu imaju aplikanti lošijeg materijalnog stanja, porodice lošijeg materijalnog stanja sa mnogo djece, porodice ili mladi u čijim porodicama ima jedno zaposleno, a sve sa ciljem podrške samozapošljavanju.

Ovaj projekt se pored Bratunca realizuje još u Vlasenici, Visokom i Prozor-Rami.

Rezultate prve selekcije pronađite na OVOM LINKU.

NVO Help ima misiju da pruži humanitarnu pomoć i pomoć pri razvoju zajednicama pogođenim katastrofama, ratom ili siromaštvom, kroz sistem koji podstiče vlastito učešće i ohrabruje ljude da pomognu sami sebi, kako bi se mogli osloniti na sopstvene snage i ostvariti dugoročnu održivost.

U BiH aktivni su od 1995. godine.

You must be logged in to post a comment Login