Opština Srebrenica uskoro će dobiti sredstva iz kredita

U narednih nekoliko dana Opština Srebrenica će izabrati najpovoljniju banku za kreditno zaduženje, na osnovu ranije raspisanog javnog poziva.

Šefa kabineta načelnika ove opštine Vladana Milovanovića kaže da bi uskoro trebalo da se odabere banka koja nudi povoljnije uslove i da se realizuje kreditno zaduženje u iznosu od 2,5 miliona KM.

On kaže da će kreditna sredstva biti uložena u nekoliko projekata i to 900.000 KM za rekonstrukciju 24 putna pravca, 800.000 KM za revitalizaciju Banje Guber, 200.000 KM za projekte sufinansiranja energetske efikasnosti, 200.000 KM za nabavku stambenih kontejnera za projekat osnaživanja ruralnih područja, 200.000 KM za sanaciju klizišta i lokalnih i nekategorisanih puteva, te 200.000 KM za sufinansiranje izgradnje gradske garaže.

Milovanović ističe da se radi o prioritetnim projektima za koje nema mogućnosti da se obezbijede sredstva u opštinskom budžetu i odbornici su odlučili da se opština kreditno zaduži da bi se ti projekti realizovali.

Do kraja godine očekuje se i dobijanje koncesije na korištenje Guber voda nakon čega će doći do pokretanja Specijalne bolnice za liječenje Guber vodama.

You must be logged in to post a comment Login