Javne nabavke u Srebrenici i Bratuncu u junu i julu

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu tendera u junu i julu objavljeno je osam tendera na području opštine Srebrenica, dok je jedan bio na području opštine Bratunac. 

Opština Srebrenica je tako nabavljala izgradnju gradske fontane te uređenje šetališta banje Guber. Nabavljala se i usluga sanacije puteva, uređenje parkinga, izradu prilaza i mostova, čišćenje smeća,  uređenje kampova povodom obilježavanja 11. jula. Uz građevinske i prateće radove Opština je nabavljala i usluge štampanja fotografija te izdradu audio mobilne aplikacije.

Objavljena je i prodaja nepokretne imovine kompanije Radnik u stečaju Srebrenica.

Opština Bratunac je u prethodna dva mjeseca objavila samo jedan tender i to za odobravanje kredita za kreditno zaduženje opštine Bratunac u svrhu finansiranja kapitalnih projekata. 

Rapisane javne nabavke možete pogledati u nastavku.

Opština Srebrenica:

PRODAJA NEPOKRETNE IMOVINE

IZGRADNJA GRADSKE FONTANE

USLUGE ŠTAMPANJA FOTOGRAFIJA ZA POTREBE ORGANIZOVANJA IZLOŽBE U OKVIRU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA 11 JULA

IZRADA MOBILNE APLIKACIJE – AUDIO VODIČ INTEGRISANI SISTEM PRENOSA SNIMAKA KOJI PRATE IZLOŽBENE EKSPONATE U DVOJEZIČNOJ VARIJANTI NA MOBILNOJ APLIKACIJI U OFFLINE MODU U OKVIRU OBILJEŽAVANJA 11.JULA

SANACIJA PUTNIH PRAVAC DIJELOVA TRASE MARŠ MIRA I UREĐENJE PARKING PROSTORA U I OKO MEMORIJALNOG CENTRA, IZRADA PRILAZA I MOSTOVA U POTOČARIMA U OKVIRU PRIPREMA ZA OBILJEŽAVANJE 11 JULA

ČIŠĆENJE SMEĆA DUŽ TRASE MARŠ MIRA OD NEZUKA DO POTOČARA I OD ŽEPE DO POTOČARA I UREĐENJE LOKACIJE (KAMPOVA) ZA SMJEŠTAJ UČESNIKA MARŠ MIRA I ČIŠĆENJE SMEĆA NA DATIM LOKACIJAMA (KAMPOVIMA)

GRAĐEVINSKI RADOVI U OKVIRU PRIPREMA ZA OBILJEŽAVANJE 11 JULA

UREĐENJE ŠETALIŠTA BANJE GUBER

Opština Bratunac:

ODOBRAVANJE KREDITA ZA KREDITNO ZADUŽENJE OPŠTINE BRATUNAC U SVRHU FINANSIRANJA KAPITALNIH PROJEKATA

You must be logged in to post a comment Login