Institucije i udruženja protiv nasilja nad ženama

Protokol o saradnji u slučaju pojave nasilja nad ženama i u porodici danas je potpisan u Bratuncu od strane institucija i organizacija.

Ovaj protokol potpisan je od strane Opštine Bratunac, Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, Crvenog krst, škole i policija i nevladinih organizacija, a protokol je nastao kao višegodišnji rezultat rada Džender centra Republike Srpske.

Cilj sprovođenja aktivnosti predviđenih ovim protokolom je kontinuirana zaštita i unapređenje mehanizama za suzbijanje nasilja nad u porodici.

Formirano je i koordinaciono tijelo za prikupljanje i analizu podataka o nasilju u porodici, izvještavanje, edukaciju službenika i primjenu mjera i aktivnosti po hitnom postupku u slučajevima pojave nasilja.

Foto: Miro Pejić

You must be logged in to post a comment Login