I protekle godine manje nezaposlenih u Bratuncu

U poređenju sa 2017. godinom kada je na evidenciji Biroa za zapošljavanje Bratunac bilo 3.669 osoba, ove godine je evidentirano oko 250 osoba manje.

Zaključno sa 31. decembrom prošle godine na evidenciji Biroa za zapošljavanje Bratunac evidentirano je 3.421 osoba od čega 2.131 osoba koji aktivno traže posao i 1.290 lica koja se nalaze na evidenciji radi ostvarivanja drugih prava u skladu sa zakonom.

Prema informacijama Biroa za zapošljavanje Bratunac od 2.131 lica koja čine aktivnu ponudnu radne snage najviše je nekvalifikovanih radnika 714, sa srednjom stručnom spremom, četvrti stepen je 668, kvalifikovani radnicni treći stepen 549, visoka stručna sprema 111, 53 lica su prekvalifikovani radnici, viša stručna sprema 21 i 15 lica visoko kvalifikovanih.

Starosna granica aktivne ponude radne snage dobi do 30 godina je 530 lica, najviše nezaposlenih je od 40 do 50 godina 551 lica, osobe od 40 od 50 do 65 godina imaju isti broj evidentiranih lica koji iznosi po 525 lica.

Prema našim saznanjaima protekle godine na teritoriji Bratunca nije bilo otvaranje većih fabrika čime bi se nezaposlenost smanjila. Sasvim sigurno je da ljudi odlaze, kako mladi, tako i čitave porodice.

You must be logged in to post a comment Login