Grujičić: “Raspodjela donacije Saudijska Arabija do kraja godine”

Saudijska Arabija je u 2015. godini odbobrila donaciju od milion evra za Srebrenicu od čega je polovina za obnovu i izgradnju stambenih objekata, dok je druga polovina za direktnu podršku poljoprivrede i nabavku mehanizacije.

Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić kaže da će poslovi u vezi sa raspodjelom donacije biti završeni nakon utvrđenog konačnog spiska, koji treba verifikovati i donator Saudijska Arabija.

“Nakon toga će opština raspisati tender za nabavku poljoprivredne opreme, građevinskog materijala za stambene objekte i izbor izvođače radova”, objašnjava Grujičić.

On kaže da donacija Saudijske Arabije nije dovedena u pitanje.

“Sredstva su uplaćena na račun Vijeća ministara BiH i oni će vršiti sve uplate za nabavku opreme i materijala po utvrđenom spisku korisnika. Tražili smo od donatora izmjenu odluke, da umjesto određenog broja traktora dodijelimo sve freze, kako bismo zadovoljili više korisnika i to je odobreno”, rekao je Grujičić koji se nada da će raspodjela donacije biti završena do kraja godine.

You must be logged in to post a comment Login