Elektrifikacija naselja Gođevići

U toku je elektrifikacija naselja Gođevići u mjesnoj zajednici Krnjić.

Obavlja se postavljanje stubova za visokonaponsku mrežu, a projektom je dalje predviđeno postavljanje niskonaponske mreže u ovom naselju, kao i građevinske instalacije, instaliranje električnih instalacija i priključaka.

Vrijednost ovog projekta iznosi 50.000 KM, finansira ga Opština Srebrenica.