Dvije preventivne aktivnosti u saobraćaju

Auto-moto savez Republike Srpke i auto moto društava, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza RS i u periodu od juna do 30. septembra sprovodiće preventivne aktivnosti pod nazivom “Retro je in!” Vozi naprijed, pogledaj nazad!“ i „Zvoni da te vide” Neka blista biciklista!“

U toku 2019. godini u saobraćajnim nezgodama na putevima u Republici Srpskoj smrtno je stradalo 8 vozača motocikla i mopeda, kao i 5 vozača bicikla. Teške tjelesne povrede zadobilo je 74 vozača motocikla i mopeda i 31 vozač bicikla, 29 odraslih i 2 djece.

U saobraćajnim nezgodama u kojim učestvuju vozači motocikla i mopeda, pored vozača motocikla i mopeda, često stradaju i putnici koji se prevoze sa njima.

Cilj provođenja preventivne aktivnosti “Retro je in!” Vozi naprijed, pogledaj nazad!“ jeste povećanje bezbjednosti vozača motocikla i mopeda u saobraćaju, odnosno smanjenje broja poginulih i teško povrijeđenih motociklista i mopedista, kao i lica koja se prevoze sa njima, u saobraćajnim nezgodama na putevima Republike Srpske.

Kampanjom će se pokušati uticati na promjenu negativnih stavova i ponašanja kod vozača motocikla i mopeda, kao i kod ostalih vozača motornih vozila, a podržavaće se ponašanje u skladu sa pravilima saobraćaja.

U toku trajanja kampanje vozači motocikla i mopeda podsjećaće se na značaj upotrebe zaštitnih kaciga i druge zaštitne opreme, poštivanja saobraćajnih propisa, kao i najčešće greške koje mogu dovesti do rizičnih situacija i saobraćajnih nezgoda. Takođe, u toku trajanja kampanje i vozačima ostalih motornih vozila skrenuće se pažnja na potrebu povećane opreznosti prema ovim kategorijama učesnika u saobraćaju.

Provođenje preventivne aktivnosti “Zvoni da te vide!” Neka blista biciklista!“ ima prvenstveno za cilj skretanje pažnje javnosti na stepen ugroženosti biciklista u saobraćaju i posljedice saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju biciklisti. Kampanjom će se vozačima motornih vozila skrenuti pažnja na bicikliste i njihovu ranjivost u saobraćaju, a biciklistima ukazati na opasnosti kojima su izloženi i obaveze koje moraju da ispune dok koriste bicikl (nošenje retroreflektujućeg prsluka, svjetla na prednjoj i zadnjoj strani bicikla, itd).  

Aktivnosti se mogu zajednički provoditi sa udruženjima biciklista i motociklista, lokalnim zajednicama, policijskim stanicama, te prilikom svake pogodne manifestacije kao što je obilježavanje dana gradova/opština, biciklijade, okupljanja motociklista i slično, navodi se u saopštenju.

You must be logged in to post a comment Login