Medicinska oprema za Psihijatrijsku bolnicu u Sokocu

Psihijatrijska bolnica na Sokocu je dobila vrijednu pomoć u medicinskoj opremi koju im je uručio Rotary Club Srebrenica. Juče je isporučen šesti kamion opreme od deset planiranih. Ovoj instituciji je, između ostalog, uručeno blizu 100 bolničkih kreveta, dva ultrazvučna aparata, stolovi za pregled pacijenata, nadzorni monitori, invalidska kolica, dio opreme za kuhinju i prostorije dnevnog boravka, kancelarijska oprema i namještaj i drugo.

Direktorica Psihijatrijske bolnice na Sokocu Biljana Renovica-Cvijetić je izjavila da je veoma zadovoljna opremom koja, iako je korištena, u izvrsnom stanju i veoma potrebna ovoj instituciji.

“S obzirom na to da naša bolnica koristi opremu koja datira iz sedamdesetih godina jasno je da je u veoma lošem stanju i da otežava rad bolničkog osoblja, ali i tretman i boravak naših pacijenata kojih je trenutno blizu 150. U ovoj instituciji nisu smješteni samo pacijenti s prostora Republike Srpske već iz cijele Bosne i Hercegovine. Instaliranjem dobijene opreme poboljšat ćemo usluge bolnice i unaprijediti rad bolničkog osoblja, a pacijentima olakšati boravak u ovoj instituciji. Uspjeli smo renovirati nekoliko prostorija unutar objekta koje smo opremili novom opremom, a u planu je renoviranje ostalih prostorija. Za sada nam nedostaje posteljina za krevete koje smo dobili te na ovaj način želim uputiti apel za pomoć svima onima koji nam mogu pomoći jer se radi o jednoj od najtežih kategorija pacijenata koji ovdje ostaju i do kraja života”, kazala je Renovica-Cvijetić.

Koordinator ovog projekta i predsjednik Rotary Cluba Srebrenica Nedeljko Simić, izjavio je da je medicinsku opremu osiguran Rotary Club Klosterneuburg iz Austrije, a da je troškove transporta opreme finansirao Novomatic Austria. Riječ je o korištenenoj medicinska oprema koja je u ispravnom stanju i prije isporuke servisirana i kontrolirana te veoma upotrebljiva za razliku od one koju koristi većina zdravstvenih bh institucija. Prije isporuke opreme predstavnici bolnice na Sokocu su putovali u Austriju i izvršili uvid kako bi se izbjegao uvoz neispravne i zastarjele opreme.

“Ova institucija će dobiti blizu 15 tona različite medicinske opreme i aparata. Iako je riječ o donaciji i opremi koja nedostaje velikom broju zdravstvenih institucija, komplikovane procedure uvoza donirane opreme i insistiranje na plaćanju troškova carine i PDV, otežavaju i dovode u pitanje nastavak ovog projekta. Donatorima je neshvatljivo da nekome ko vam poklanja opremu i snosi troškove transporta, država želi naplatiti troškove uvoza opreme koju sama nije u stanju osigurati. Zbog toga veliku zahvalnost dugujemo Gradskoj organizaciji Crvenog krsta Istočno Sarajevo koja je, za potrebe bolnice na Sokocu, preuzela izvršavanje uvoznih procedura”, zaključio je Simić.

Ovo je nastavak medicinskog projekta koji su inicirali Rotary clubovi u BiH, a prvi konvoj slične medicinske opreme isporučen je u aprilu 2014. godine bolnici u Bihaću koja je gotovo uništena usljed požara.

Nakon toga je više od 30 zdravstvenih institucija i drugih organizacija koje se bave nekim od vidova pružanja medicinske pomoći ili njege (bolnice, domovi zdravlja, klinike, starački domovi, organizacije koje zbrinjavaju osobe s poteškoćama osobe s poteškoćama u razvoju, obdaništa i drugo) isporučena velika količina medicinske i druge opreme u 2014. i 2015. godini u ukupnoj vrijednosti blizu 500.000 eura.

Izvor: Klix.ba

You must be logged in to post a comment Login