Akcija označavanja traktora na putu

Auto moto savez RS i auto moto društva zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvom unutrašnjih poslova RS, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i lokalnim zajednicama, u periodu od 12. do 31. marta 2018. godine provodiće preventivnu aktivnost pod nazivom „Osvetlaj obraz, domaćine! Označi traktor žutim rotacionim svjetlom“.

Cilj provođenja kampanje „Osvjetla obraz, domaćine! Označi traktor žutim rotacionim svjetlom“ jeste povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj kroz povećanje bezbjednosti vozača traktora, na javnim putevima, a ciljna grupa su vozači traktora.

Kampanjom se želi uticati na promjenu stavova kod vozača traktora kako bi na javnom putu učestvovali sa tehnički ispravnim traktorom, čistim i ispravnim svjetlosnosignalnim uređajima, koristili žuto rotaciono svjetlo, bezbjedno prevozili lica i teret na traktorskoj prilkolici, poštivali saobraćajna pravila i slično.

Realizacijom kampanje očekuje se veće poštovanje propisa iz bezbjednosti saobraćaja i povećan oprez vozača na javnom putu, veći stepen tehničke ispravnosti traktora i priključnih vozila za traktor, veće korištenje žutog rotacionog svjetla prilikom kretanja po javnom putu, bezbjedniji prevoz lica i tereta na traktorskim prikolicama.

You must be logged in to post a comment Login