Upis djece u pripremni program u Bratuncu

Dječiji vrtič „Radost“ Bratunac poziva roditelje da se upišu u Program za djecu u godini pred polazak u školu koji se organizuje za djecu koja nisu obuhvaćena nekim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja i koja nisu pohađala cjeloviti razvojni program.

Program će se realizovati u periodu od 1.marta do 31. maja 2024. godine u prostorijama Dječijeg vrtića „Radost“ Bratunac.

„Stoga pozivamo sve zainteresovane roditelje čija djeca sljedeće godine polaze u školu, a nisu već obuhvaćena nekim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja da prijave svoju djecu za navedeni Program najdalje do 24. novembra 2023. godine“, navodi se.

Prijave će se vršiti svakim danom od 7.00 do 15.00 časova u prostorijama vrtića.

Za prijavu su potrebni sljedeći podaci: ime i prezime djeteta, ime jednog roditelja, datum rođenja, matični broj djeteta, broj telefona roditelja.

You must be logged in to post a comment Login