U zgradi Opštine Srebrenica instalirana peć na pelet

Za potrebe zgrada opštine i suda u Srebrenici, UNDP je obezbijedio sredstva za nabavku peći na pelet koja je instalirana i stavljena u funkciju.

„Ova peć znači mnogo za Srebrenicu. Ostvarivaće se uštede za 50 odsto. Opština je do sada koristila peć na lož ulje i za sezonu se trošilo oko 25.000 litara mazuta. Nabavkom ove peći i pokretanjem rada novog sistema centralnog grijanja trošiće se svega 80 tona peleta, što će smanjiti troškove grijanja ove dvije zgrad. Ovaj način je dosta ekonomičniji, lakši za održavanje, a okolina će biti zdravija jer neće biti zagađenja prirode“ rekao je Milorad Todorović, rukovodilac proizvodnje EKO-M d.o.o. fabrike za proizvodnju peleta u Srebrenici.

Ovo je pilot projekt i ako se pokaže opravdanim, realizovaće se i u susjednim opštinama.

You must be logged in to post a comment Login