U zatvorima BiH najviše je osuđenica zbog ubistava

U Odjeljenju za žene Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli, jedinog ženskog zatvora na području Federacije BiH, trenutno se nalazi 46 osuđenica, a njih 16 izdržava kaznu zatvora zbog krivičnog djela ubistva.

Prema informaciji Ministarstva pravde FBiH, najstarija osuđenica ima 62 godine, a osuđena je za ubistvo, dok najmlađa ima 20 godina, a u zatvoru je zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju. Najveći broj osuđenica je između 30-40 godina.

Kada je u pitanju obrazovni status, jedna osuđenica je bez osnovne škole, 16 s osnovnom školom, 30 sa srednjom stručnom spremom, a pet osuđenica ima visoku stručnu spremu.

“Za osuđene žene aktivne su sekcije u koje su uključeni i spoljni saradnici i to su muzička sekcija, folklorna sekcija i radno okupaciona terapija. Radni angažman je omogućen u kuhinji, a na raspolaganju osuđenicama je i biblioteka”, ističu iz Federalnog ministarstva pravde.

Navode da su četiri osuđene žene u ranijem periodu boravile s djecom u Zavodu, ali da trenutno nema osuđenica s djecom.

Kada je u pitanju sklapanje brakova osuđenica, u ovom ministarstvu kažu da je od 2000. godine bilo pet sklopljenih brakova, te da su dvije molbe za sklapanje braka u proceduri.

U Republici Srpskoj, prema podacima Ministarstva pravde tog entiteta, najveći broj osuđenica izdržava kaznu zatvora zbog krivičnog djela ubistva. Slijede izdržavanje kazni zbog zloupotreba opojnih droga, krađa, prikrivanja, prevara, teških krađa te zloupotreba službenog položaja.

Do 31. decembra prošle godine, kada je u pitanju obrazovni status, deset osuđenica ima srednju stručnu spremu, a tri osnovnu školu.

Izvor: Fena

You must be logged in to post a comment Login