U toku je regulacija korita rijeke Križevice

U okviru prekograničnog programa, projekta “Zajednička budućnost”, čiji je cilj prevencija regiona od poplava, počeli su radovi na regulaciji rijeke Križevice.

U najvećim poplavama do sada, 2014. godine rijeka Križevica nanijela je velike štete domaćinstvima i ugrozila živote ljudi iz Srebrenice i Bratunca.

Prema projektu predviđena je regulacija rijeke Križevice na dionici prema Drini u dužini od 400 metara kao i na dionici od taložne jame do Plavog mosta gdje se reguliše korito rijeka u toku od 400 metara u srebreničkoj opštini.

Vrijednost projekta je 285.730 evra koji finansira Evropska unija.

Radova izvodi bijeljinsko preduzeće “Hercegovina oil plus” i “Zvornik putevi” iz Zvornika, a rok za završetk radova je 10. jun 2017. godine.

Preograničim projektom “Zajednička budućnost” predviđena je upotreba savremenih način i tehnologija kako bi se preduzeli preventivni radovi na ugroženim lokacijama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Radi se o formiranju regionalnog Centra za prevenciju od poplava koji će nuditi literaturu i savjete o prevenciji kao i web sajt za stalnu podršku i informisanje stanovništva.

You must be logged in to post a comment Login