U Srebrenici seminar o organskoj proizvodnji povrća

Fondacija „Bauern helfen Bauern“ Salzburg /Bratunac će 8. novembra organizovati seminar na temu „Organska proizvodnja povrća i jagodičastog voća“, sa akcentom na organski uzgoj paprike i maline.

Seminar će se održati u Srebrenici u „Kući dobrih tonova“, Srebreničkog odreda bb, (pored zgrade Osnovnog suda u Srebrenici ) sa početkom u 9.00  časova.

Fondacija “Bauern helfen Bauern” u regiji Birač aktivna je od 2002. godine kroz razne projeke podrške povratku, izgradnje montažnih kuća, podsticaja u poljoprivredi i mehanizaciji, kao i zapošljavanju, direktne i indirektne pomoći ljudima, zdravstvenoj njezi, stipendijama za učenike i studente, izgradnji infrastrukture, ali i umjetnosti i kulturi.

Prijave i više informacija na telefona: 056/440-366 i e-mail: superarsrebrenica2014@gmail.com.

You must be logged in to post a comment Login