U Srebrenici sanacija četiri mosta i potporna zida

Do kraja godine na teritoriji opštine Srebrenica biće sanirano četiri mosta i četiri potporna zida u naseljima Učina Bašča, Dugo polje, Plavi most, Mlinište i Rudarskoj ulici.

Opština Srebrenica potpisala je Sporazum o sufinansiranju sanacije nastale štete od poplava sa Javnom ustanovom „Vode Srpske“ Bijeljina za saniranje i rekonstrukcije štete na pomenutim lokacijama, rečeno je za naš portal iz ove ustanove.

Iz „Voda Srpske“ kažu da Opština Srebrenica učestvuje sa sredstvima za izradu tehničke dokumentacije, pribavljanje potrebnih saglasnosti i dozvola, dok je na njima da učestvuju sa ukupnim iznosom prema priloženim predračunima u visini od 30.000 KM, sa PDV-om.

Opština Srebrenica kao prvi sufinansijer sprovodi postupak javne nabavke i sve druge procedure oko izgradnje, projektovanja i okončanja poslova koji su predmet sporazuma, dok će predstavnici „Voda Srpske“ biti uključeni u rad komisija vezano za ovaj sporazum.

Očekivani rok za realizaciju svih aktivnosti vezano za realizaciju ovog i ugovora o izvođenju radova sa izvođačem, do trenutka prijema svih radova, je 31. decembar.

Opština Srebrenica izabrala je izvođača radova za izgradnju mosta preko Križevičke rijeke, naselje Plavi most, a izabrano je preduzeće „Mark-Milex“ u iznosu od 15.756,53 KM, bez PDV-a, koje je izabrano i za izgradnju mosta u naselju Dugo polje u iznosu od 19.804,03 KM, bez PDV-a.

Iz Opštine Srebrenica saopšteno je da će pomenuti radovi koštati ukupno oko 45.000 KM.

You must be logged in to post a comment Login