U Srebrenici otvoren konkurs za promjenu novi naziv ulica, trgova…

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Srebrenica otvorilo je Javni poziv za dostavljanje pisanih prijedloga/inicijativa za određivanje naziva ulica, trgova, parkova i dijelova naseljenih mjesta na području opštine Srebrenica.

Prijedloge/inicijative uz pisano obrazloženje za davanje ili promjenu imena naselja, ulice, trga ili parka mogu pokrenuti svi zainteresovani građani, organi, organizacije, institucije, udruženja građana, mjesne zajednice, načelnik opštine i odbornici Skupštine opštine Srebrenica.

Naselju, ulici, trgu ili parku može se dati ime koje ima geografska, etnografska, numerička i druga prikladna obilježja, kao i ime umrle zaslužne ličnosti. Ako se za isto naselje, ulicu, trg ili park daju dvije ili više inicijativa, prednost ima naziv koji sadrži ime poznate osobe, datum ili drugo obilježje koje je značajno za Opštinu Srebrenica.

Pisane prijedloge dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opština Srebrenica, koji se prosljeđuju komisiji na dalju obradu.

Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol Šalter sala opštine Srebrenica, ili putem pošte na adresu Ulica Srebreničkog odreda bb zgrada opštinske uprave Srebrenica 75430 Srebrenica sa naznakom: “Za dostavljanje pisanih prijedloga za određivanje naziva ulica, trgova, parkova i dijelova naseljenih mjesta na području opštine Srebrenica-ne otvaraj”.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj tabli opštine i web stranici opštine Srebrenica, navodi se.

Poziv pogledajte na OVOM LINKU

You must be logged in to post a comment Login