U Srebrenici obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

U Domu zdravlja, Centru za mentalno zdravlje u Srebrenici danas je obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja koji se tradicionalno obilježava 10. oktobra.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja je “Dostojanstvo u mentalnom zdravlju” koji se obilježava širom Bosne i Hercegovine.

“Zbog drugih dešavanja, možda je Srebrenica traumatizovana više kod svih naroda jer duša boli jednako sve i male i velike. Važno je da na mentalno zdravlje obraćamo pažnju svaki dan ne samo kada se taj dan obilježava i da na te ljude gledamo jedako kao i na druge”, rekla je dr Stoja Stijepić i dodala da je važno da čitava lokalna zajednica promoviše mentalno zdravlje, dostojanstvo svakog čovjeka.

Na današnjoj manifestaciji odazvali su se predstavnici škola, organizacija, udruženja, opštine, predstavici centara iz Milića i Vlasenice kao i pojedinci koji su željeli podržati ovaj dan kao i korisnike centra koji su predstavili svoj rad sa muzičkim i umjetničkim terapeutima iz Crea Thera organizacije koja tri godine radi u ovom centru.

Usluge Centra za mentalno zdravlje u Srebrenici koristi 200 ljudi, koliko je otvoreno kartona dok Dnevni centar posjećuje mnogo manje korisnika.

Na manifestaciji je zaključeno da je neophodno veće poštovanje i podrška mentalnom zdravlju posebno korisnicma centra na koje treba gledati kao na ljude te da mentalne probleme i bolesti zbog generalno loše situacije doživljavaju mnogi i da zbog stigmatizacije ne žele potražiti stručnu pomoć.

Predsjednik Skupštine opštine Srebrenice, Miloš Milovanović nije mogao biti na današnjoj manifestaciji ali je korisnicima centra ponudio ručak koji čime je podržao ovaj centar i njegove korisnike.

You must be logged in to post a comment Login