U Srebrenici obilježen Međunarodni dan civilne zaštitie

Povodm 1. marta, Međunarodnog dana civiljne zaštite, već nekoliko godina održava se sjednica Štaba za zaštitiu i spašavanje u vanrednim situacijama opštine Srebenica gdje se pored obilježavanja analizirana protekla godina.

Na sastanku se razmatrao Izvještaj o radu za prošlu i Plan rada i zaštite u ovoj godini i upućeno je upozorenje stanovništvu da prilikom proljećnog čišćenja ne pali korov u blizini šuma i objekata.

Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić rekao je Služba civilne zaštite ove opštine u prošloj godini odgovorila na zadatak i da je potrebno opremanje ove jediice kao i Teritorijalne vatrogasne jedinice.

On je istakao da će Srebrenica dobiti korišteno vatrogasno vozilo iz jednog partnerskog austrijskog grada koje će biti za potrebe proširenja vatrogasne jedinice u Skelanima.

Koordinator za poslove civilne zaštite ove opštine Hasudin Mustafić istakao je da je na području opštine Srebrenica prošle godine registrovano 55 požara koji su lokalizovani i ugašeni bez ljudskih žrtava i povreda ljudi i životinja i pričinjena je samo materijalna šteta.

On ističe da je najveći problem ove opštine veliki dio teritorije koji se nalazi pod minama, ukupno 86 lokaliteta površine 2.811.037 metara kvadratnih.

Na sastanku se govorilo i o nužnost formiranja zajednica etažnih vlasnika kao bi se povećala briga o održvanju zgrada, posebno gdje zbog loših dimnjaka izbijaju požari, kao i o nastavku uređenja i čišćenja rijeke Križevice koja usljed velikih padavina se izliva iz svog korita.

You must be logged in to post a comment Login