U Srebrenici godinama stagnira broj nezaposlenih

Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Srebrenici registrovano je ukupno 1.514 nezaposlenih lica i broj od oko 1.500 nezaposlenih stagnira već duže vrijeme, rekao je rukovodilac ovog Biroa Veljko Petrović.

On kaže da veći broj prijavljenih na evidenciju za zapošljavanje, oko polovine, već obavlja neke poslove u Federaciji BiH ili Srbiji, gdje stvarno žive, ali nisu prijavljeni, a na evidenciji su u Srebrenici odakle vode porijeklo i gdje imaju formalno prijavljeno mjesto boravka.
Među nezaposlenima je 658 žena.

Prema kvalifikacionoj strukturi i dalje je najviše nekvalifikovanih radnika bez zaposlenja, njih 612. Bez posla je 35 polukvalifikovanih, 385 kvalifikovanih i jedan visokokvalifikovani radnik. Na zaposlenje čekaju 352 svršena srednjoškolca, devet starijih osoba sa višom školskom spremom, 23 nezaposlena su sa visokom stručnom spremom, 180 bodova, a čak 87 sa visokom stručnom spremom od 240 bodova.

Na evidenciji nezaposlenih je osam osoba sa završenim master studijima i po jedan magistar i doktor nauka.

Prema podacima ovog Biroa, zaposlenje traže 161 učesnik rata i 143 djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske.

Petrović ističe da je 13 nezaposlenih podnijelo zahtjeve za zapošljavanje po osnovu Programa novog zapošljavanja, koji finansira Vlada Republike Srpske, a među njima je i dvoje djece poginulih boraca koja traže podršku za samozapošljavanje.

You must be logged in to post a comment Login