U Skelanima radionice zaštite stećaka

Danas je u Skelanima počela trodnevna radionica „Konzervacija-restauracija stećaka“ koju organizuje Arheološki muzej „Rimski municipium“ Skelani i Centralni institut za konzervaciju spomenika Beograd.

Učešće su uzeli predstavnici ovih ustanova, muzeja iz Republike Srpske i predstavnici Hrvatskog restauratorskog zavoda.

„Na radionici ćemo se upoznati sa projektom i sagledati uzroke i način oštećenja stećaka koji su izloženi vremenskim uticajima. Snimićemo i definisati šta utiče na propadanje stećaka i sačiniti plan njihove konzervacije i održavanja, a onda ćemo pristupiti konzervaciji i restauraciji nekoliko primjeraka od 15 stećaka na lokalitetu Crvica, a da je poseban izazov njihova konzervacija i zaštita na licu mjesta, otvorenom prostoru“, kaže Maja Franković iz Instituta za konzervaciju Beograd.

Direktorica Arheološkog muzeja „Rimski municipium“ Skelani Svjetlana Marković kaže da je ovo početak jednog širokog i obimnijeg projekta zaštite stećaka na ovom području koji će biti realizovan u narednim godinama.

„Poseban izazov je sagledavanje stanja i konzervacije stećaka iz zbirke Arheološkoh muzeja „Rimski municipium“ iz ovog mjesta, ali i informisanje o stanju i broju stećaka na teritoriji opština Srebrenica i Bratunac gdje postoji 87 nekropola sa oko 2.000 stećaka“, kaže Markovićeva.

Prema riječima Markovićeve za dvije sedmice nastaviće se realizacija prošlogodišnjeg projekta arheoloških istraživanja na lokalitetu bivšeg zadružnog doma u Skelanima koji je finansiran sredstvima Razvojnog programa Republike Srpske.

Učesnici projekta kažu da je ova obuka od velikog značaja i ponudiće im mogućnost učenje i napredovanja kako bi i u svojim ustanovama primjenili stečno znanje sa ciljem stručne zaštite ovih spomenika.

You must be logged in to post a comment Login