U Republici Srpskoj je najprofitabilnije poslovati sa nekretninama

U RS je prošle godine bilo je 8.859 aktivnih preduzeća i 19.388 aktivnih preduzetnika koji tržišno posluju. Ukupno je ostvaren promet od 30,39 milijardi KM, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Poznato je i koji su najprofitabilniji sektori.

Od ukupnog broja preduzeća i preduzetnika 29,5% poslovalo u području trgovine na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala, dok struktura zaposlenih pokazuje da je od oko 198 hiljada zaposlenih lica, 39 % angažovano u područjima industrije.

Najveća dodata vrijednost po zaposlenom licu, kao mjera produktivnosti rada, ostvarena je u području Informacije i komunikacije, 86.464 KM, zatim u područjima Umjetnost, zabava i rekreacija, 80.567 KM i Poslovanje nekretninama, 75.311 KM.

“Prosječna bruto operativna stopa, odnosno stopa profitabilnosti nefinansijske poslovne ekonomije u Republici Srpskoj u 2022. godini iznosila je 16,1%. Najveće stope profitabilnosti postignute su u područjima Poslovanje nekretninama 51,2%, Umjetnost, zabava i rekreacija 44,5% i Informacije i komunikacije 41,5%”, objavio je Zavod za statistiku.

Najveće troškove rada po zaposlenom imala su preduzeća i preduzetnici u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, 31.963 KM i Vađenje ruda i kamena, 31.759 KM, a najmanje u području Ostale uslužne djelatnosti, 13.023 KM.

U stvaranju dodate vrijednosti po faktorskim troškovima, najveće učešće imala su preduzeća i preduzetnici iz područja Prerađivačka industrija 24,5%, Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala 23,5%, i Građevinarstvo 8,6%, piše Srna.

You must be logged in to post a comment Login