U prošloj godini otkriveno 26 mreža za nelegalni lov ribe

Tokom protekle godine u vodama rijeke Drine, Zelenog Jadra i jezera Perućac pronađeno je i uništeno 26 mreža koje su postavljene za nelegalni lov ribe.

Ribočuvari i članovi ribolovnog društva “Mladica” iz Srebrenice na teritoriji od 80 kilometara vodotoka rijeke Drine, jezera Perućac i rijeke Zeleni Jadar pronašli su 26 nelegalnih mreža ribokradica.

“Najviše problema imamo sa ribokradicama na Perućačkom jezeru  gdje kontrolišemo 27 kilometara obale do granice sa opštinom Rogatica gdje se često pojavljuju ribokradice, nelegalno love i uništavaju riblji fond i mlađ na različite načine”, rekao je Zlatan Marčeta predsjednik ribolovnog društva “Mladica” iz Srebrenice.

Ribokradice obično biraju nenaseljana i nepristupačna mjesta gdje postavljaju mreže i na taj način uništavaju riblji fond.

“Ribolovno društvo ‘Mladica’ ima dva ribočuvara koji posao obaljaju volonterski kao i jednog ribočuvara angažovanog na samo dva sata rada dnevno što nije dovoljno za nadzor 80 kilometaa vodotoka koliko nadgleda naše društvo”, rekao je Marčeta. On je istakao da više sredstva nemaju kako bi se nadzor pojačao i smanjio nelegalni lov.

Do sada ovo društvo je ostvarilo dobru saradnju sa lokalnom Policijskom stanicom u Skelanima i žele da unaprijede saradnju i sa Graničnom policijom BiH i na taj način spriječe krivolov.

Marčeta ističe da protekle godine nije obavljeno poribljavanje jezera Perućac jer Hidroelektrana “Bajina Bašta” nije izdvojila sredstva za te potrebe.

zlatan marčeta

Zlatan Marčeta predsjednik ribolovnog društva “Mladica” iz Srebrenice

“Hidroelektrana ‘Bajina Bašta’ nije izdvojila sredstva za tu namjenu zbog sanacije šteta od poplava koje su 2014. ali u manjem obimu i prošle godine zahvatile opštinu Bajina Bašta i pričinile štete i na elektroenergetskim objektima koje je trebalo sanirati”, ističe Marčeta koji kaže ukoliko se ove godine ne obavi poribljavanje biće primorani da ih tuže.

“Ukoliko ove godine ne dobijemo sredstva za poribljavanje pokrenućemo sudski postupak protiv HE ‘Bajina Bašta’ jer je njena obaveza da dio prihoda izdvaja za poribljavanje zbog pričinjavanja šteta ribljem fondu koji se unštava usljed čestog i naglog spuštanja nivoa jezera kao i u postrojenjima”, poručuje Marčeta.

Svake godine na plaži Oštrika održava se takmičenje za ribolovce na kojem učešće uzima veliki broj ljubitelja ovog sporta iz naše zemlje i regiona. Tokom ljeta vlada veliko interesovanje za ribolov na jezeru Perućac i rijeci Drini.

You must be logged in to post a comment Login