U pripremi Uredbe o upravljanju rudarskim otpadom

Danas je u Kompaniji „Gross“ koja upravlja Rudnikom olova i cinka Sase održana javna konsultacija na temu radne verzije Uredbe o upravljanju rudarskim otpadom.

Organizator javne konsultacije je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske na kojoj su se okupili predstavnici privrednih društava i koncesionara.

Učesnici su imali priliku da daju komentare i sugestije u učestvuju u izradi ovog dokumenta kojim se pravno reguliše upravljanje rudarskim otpadom.

„Predmetnom uredbom se utvrđuju uslovi i postupak izdavanja upotrebne dozvole za upravljanje rudarskim otpadom. Svrha je uticanje na smanjenje stvaranja rudarskog otpada, njegova ponovna upotreba, recikliranje i, na kraju, pravilno odlaganje. Upravljanje rudarskim otpadom se mora vršiti u skladu sa planom i najboljim raspoloživim tehnikama te bez ikakvog ili sa minimalnim uticajem na životnu sredinu“, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva RS.

Javne rasprave imaju za cilj uključiti javnost u ranu fazu odlučivanja o pravnom okviru kojim se na transparentan način upravlja rudarskim otpadom, a u narednom periodu će biti održane javne konsultacije i u nekim drugim gradovima Republike Srpske.

Rudnik olova i cinka Sase kojim upravlja Kompanija „Gross“ je među najvećim kolektivima u ovom dijelu Republike Srpske, i jedan od kolektiva koji kontinuirano ulaže u zaštitu životne sredine, osavremenjavanju proizvodnog procesa i zaštite na radu što je rezultiralo i produžetkom koncesije na eksploataciji Rudnika olova i cinka „Sase“ do 2057. godine.

Foto: Ministarstvo energetike i rudarstva RS

You must be logged in to post a comment Login