U ovoj godini stope neće rasti

„Delegatski list“ – List za delegacije i delegate opštine Srebrenica

Godina: I

Broj: 1

Februar 1979. godi

U ovoj godini stope neće rasti

Počela rasprava o Rezoluciji ostvarivanja Društvenog plana razvoja opštine za 1979. godinu.

Rasprava o Rezoluciji ostvarivanja Društvenog plana razvoja opštine Srebrenica za 1979. godinu počeo je prvo Izvršni odbor Skupštine Opštine Srebrenica. Nacrt rezolucije koji su pred sobom imali članovi Izvršenog odbora Skupštine Opštine Srebrenica i predstavnici radnih organizacija i društveno-političkih organizacija nije u cijelosti tačan kada su u pitanju podaci s kojim operiše pa zbog toga nećemo objavljivati cio tekst Nacrta rezolucije, nego ćemo pokušati  na osnovu diskusije koja je vođena na sjednici, prezentirati nekoliko osnovnih stvari vezanih za ocjenu sprovođenja Rezolucije za 1979. godinu kao i globlanu procjenu plana za 1979. godinu.

Prateći sprovođenje Rezolucije u prošloj godinie, zapaža se da se ona nije u predviđenom obimu ostvarila.

Naime, finansijski efekat manje ostvarene proizvodnje prema prosječnim cijenama u prošloj godini  (bez „11.marta“) iznosi 81,229,015 dinara, a više ostvarenih proizvoda 13,392,000 dinara.

Rezolucijom  je predviđeno da u 1978. godini u privredi imamo prosječno zaposlenih 4.047 radnika, međutim, za 9 mjeseci taj broj nije ostvaren pa se pretpostavlja da se neće ni ostvariti za 12 mjeseci.

Prosječan lični dohodak po zaposlenom radniku u privredi predviđen za 1978. godinu iznosi 4.102 dinara, a za 9 mjeseci on je iznosi 3.771 dinar to znači da će i na kraju godine on biti niži nego što je planiran.

Zanimljivo je da su investicije porasle za 24% u odnosu na predviđene u Rezoluciji. Međutim, imajući u vidiu da se najveći dio sredstava za investicije utrošio na izgradnju Fabirke „Feros“ i Fabrike akumulatora i za opremu OOUR-a Flotacije Rudnika, možemo reći da je masa od 207, 253,000 dinara svrsishodno utrošena.

Kada se polazi sa planiranjem za 1979. godinu, onda smjernice koje nas upućuju kako da se ponašamo  u ostvarivanju društvenog rada, su stavovi Predsjednika CK SKJ i Predsjedništva CK SK BiH.

Prema Društvenom dogovoru o ostvarivanju politike opšte društvene i zajedničke potrošnje SR BiH utvrđeno je da se opšta i zajednička potošnja u opštinama može rasti za 19,9%. Na osnovu takvog stava neophodno je analizirati ovogodišnje potrebe budžeta i samoupravnih interesnih zajednica na području opštine i sagledati mogućnost pomjeranja stopa. U ovoj godini neće doći do pomjeranja stopa na više, odnosno dalje opterećenje privrede sem podmirenja potreba za narodnu odbranu i društvenu samozaštitu.

Nacrtom rezolucije o politici ostvarivanja Društevnog plana opštine u 1979. godini predviđene su investicije u vrijednosti od 485,284,000 dinara od čega za Fabriku akumulatora otpada 297,000,000 dinara jer je dogovoreno da se u ovoj godini, pored proizvodnje hale pokrije i nekoliko pratećih objekata.

Skenirani tekst možete pogledati na OVOM LINKU.

Zahvaljujemo se Narodnoj biblioteci Srebrenica na ustupljenom materijalu iz Zavičajne zbirke. Ovim putem pozivamo Vas da, ukoliko imate, materijala o Srebrenici u bilo kom formatu, napravite kopije i poklonite ih Biblioteci jer ona čuva i sakuplja sve o našoj opštini.

Uređuje: Interaktivni info portal eSrebrenica.ba

You must be logged in to post a comment Login