U naseljima Plavi most i Žuti most najviše nelegalno izgrađenih objekata

U Republici Srpskoj do kraja godine je rok za legelizaciju bespravno sagrađenih objekata.

Bivša načelnica Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Srebrenica Hanisa Jahić rekla je da je zainteresovanost građana Srebrenice za legalizaciju objekata veoma mala.

“Većina onih koji podnesu zahtjev za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata to čini kako ne bi plaćali priključak struje ili u druge svrhe, i kada od nas dobiju dokaz da su u procesu legalizacije na taj način završavaju dalju proceduru i ne dolaze da je okončaju”, kaže Jahićeva.

Ona ističe da je do sada zahtjev podnijelo nešto više od 20 građana i da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zokonski i simbolično odredilo cijenu legalizacije. Naknada za legalizaciju objekata od 100 kvadrata iznosi 100 KM, od 100 do 200 kvadrata je 500 KM, od 200 do 300 kvadrata 1.000 KM, dok je naknada za objekte od 300 do 400 kvadrata 2.000 KM.

“Od 2010. godine imali smo najviše slučajeva ilegalne gradnje na lokaciji Plavi most i Žuti most gdje je, pored kuća izgrađena i rasvjeta, dovedena struja i voda, a u tim naseljima je tek tri objekta legalizovano”, objašnjava Jahićeva i kaže da nije sigurna šta će se desiti sa onim koji ne uđu u proces legalizacije i kako će nadležno ministarstvo dalje donositi odluke.

Prema riječima Hanise Jahić proces legalizacije obavlja se dosta brzo, ako su dokumenta potpuna, i da često dolaze ljudi čiji su imovinski odnosi neriješeni što utiče na proces legalizacije.

Takođe, ona je istakla da u gradskom dijelu postoje samo dva objekta nelegano izgrađena oko kojih se vodi spor, a da, pored navedenih naselja, najviše je nelegalnih vikendica na jezeru Perućac.

Ona poziva sve građane čiji objekti su nelegalno izgrađeni da podnesu zahjetv do 31. decembra i uđu u proces legalizacije.

Objekti koji su izgrađeni do 1980. godine, kada je obavljeno avionsko snimanje područja Srebrenice, su legalizovani, dok se za ostale, nakon 1980. godine koji su izgrađeni bez dozvole, vlasnici moraju započeti sa procesom legalizacije.

U Republici Srpskoj je 85.000 nelegalno sagrađenih objekata, a početkom godine najavljene su inspekcije i povećanje taksi za legalizaciju ovih objekata.

You must be logged in to post a comment Login