U centru grada fasada zgrade 32 ugrožava prolaznike i vozila

Sa dvije strane fasada se obrušava na put i ugrožava pješake i vozila dok krov prokišnjava i voda se sliva niz stubište je slučaj sa zgradom 32 u ulici Vase Jovanvića koja je renovirana prije nešto više od deset godina.

Stanari zgrade 32 u centru grada obratili su se Komunalnoj policiji opštine Srebrenica sa zahtjevom da se sanira fasada koja prijeti pješacima i vozilima.

„Ja sam se obraćala Opštini Srebrenica i komunalnoj inspekciji koja je došla i obezbijedila mjesto sa žutom trakom, i ništa više. Opština me odbila sa dopisom da to nije u njihovoj nadležnosti već u nadležnosti stanara i predsjednika etažnih vlasnika“, kaže Ljiljana Andrić.

Komunalna policija je 31.10.2018. sačinila službenu zabilješku koja je upućena Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove gdje se navodi da su komunalni policajci obišli pomenutu lokaciju i konstatovali oštećenja fasade koja mogu ugroziti građane i da je „problem veoma ozbiljan i treba hitno reagovati“.

Komunalno preduzeće označilo jedan dio prilaza.

Takođe, 13.11.2018. Komunalna policija poslala je odgovor, obavještenje stanarima gdje su ih informisali o poduzetim koracima, obilazak terena, službene zabilješke. Pozivajući se na Zakon o održavanju zgrada RS, navode da je propisano da je zgrada u obavezi etažnih vlasnika, a fasada je zajedničko vlasništvo etažnih vlasnika te da je na njima održavanje i finansiranje fasade.

Ljiljana Andrić kaže da ova zgrada nije formirala Zajednicu etažnih vlasnika jer se stanari ne mogu okupiti, tačnije većina stanova je prazna i u njima niko ne živi, a ona ne poznaje vlasnike i nikada ih nije srela.

Valentina Gagić koja koristi jedan od stanova u zgradi, kaže da je ovo problem svih, ne samo stanara je su ugroženi i prolaznici.

„Mislim da je stanje samo po sebi dovoljno teško jer su stambeni objekti većinom prazni, mali broj ljudi živi ovdje i teško je provesti bilo kakvu inicijativu koju bi finansirali stanari“, ističe Valentina.

Izgled fasade.

Ona kaže da su stanari već dosta toga učinili da unaprijede izgled zajedničkog prostora gdje su krečili haustore i uredili dvorište.

„Očekujemo da se uključe i predstavnici vlasti kako bi pomogli da se zaustavi obrušavanje fasade, jer je to potencijalna opasnost za sve prolaznike“, poručila je Valentina.

Stanari su najavili da će se ponovo obratiti Opštini Srebrenica kako bi se problem sanirao jer oni samostalno ne mogu da snose troškove radova i sanacije.

Većina stambeno-poslovnih i stambenih zgrada u Srbrenici nije dobila Zajednicu etažnih vlasnika. Opština Srebrenica je 2014. dala rok od 30 dana za formiranje Zajednice gdje je navedeno da ukoliko stanari ne odluče sami da će nadležni organ jedinice lokalne samouprave imenovati privremenog upravnika ili ga imenuje sud u vanparničnom postupku na prijedlog bilo kojeg etažnog vlasnika.

Međutim ni od tada nisu formirane Zajednice etažnih vlasnika, a većina stambenih zgrada u prosjeku ima polovinu stanova u kojima neko živi, a druga polovina je prazna i njihovi vlasnici su van Srebrenice i BiH.

You must be logged in to post a comment Login