U Bratuncu smanjen broj nezaposlenih

U poređenju sa 2016. godinom kada je na evidenciji Biroa za zapošljavanje Bratunac bilo 3.903 osoba, ove godine je evidentirano oko 300 osoba manje.

Zaključno sa 31. januarom ove godine na evidenciji Biroa za zapošljavanje Bratunac evidentirano je 3.669 osoba od čega 2.370 osoba koji aktivno traže posao i 1.299 lica koja se nalaze na evidenciji radi ostvarivanja drugih prava, shodno zakonu.

Prema informacijama Biroa za zapošljavanje Bratunac od 2.370 lica koja čine aktivnu ponudnu radne snage najviše je nekvalifikovanih radnika 775, sa srednjom stručnom spremom, četvrti stepen je 718, kvalifikovani radnicni treći stepen 626, visoka stručna sprema 151, 57 lica su prekvalifikovani radnici, viša stručna sprema 25 i 17 lica visoko kvalifikovanih.

Starosna granica aktivne ponude radne snage dobi od 30 do 40 godina je 595 lica, od 50 do 65 godina 589 lica,  osobe do 30 i od 40 do 50 godina imaju isti broj evidentiranih lica koji iznosi po 593 lica.

You must be logged in to post a comment Login