U BiH rekordan broj političkih stranaka

U BiH je trenutno registrovano oko 130 političkih subjekata, pokazalo je istraživanje koje je Koalicija “Pod lupom” predstavila u Sarajevu.

“Procjenjuje se da jedan politički subjekat dolazi na otprilike svakih 30.000 stanovnika, što nas po broju političkih partija u odnosu na broj stanovnika u zemljama regiona svrstava u sam vrh”, saopšteno je iz Koalicije “Pod lupom”.

Predstavnik Koalicije Vehid Šehić rekao je da su ključni razlozi osnivanja velikog broja političkih partija u BiH u nepostojanju jedinstvenog registra i zakona o političkim organizacijama na nivou BiH.

Za osnivanje političke organizacije u Republici Srpskoj potrebno je 500 potpisa, u Brčko distriktu 300, a u Federaciji BiH samo 50 potpisa.

U saopštenju se navodi da u BiH ne postoji jedinstven zakon o političkim organizacijama, već tri zakona na tri nivoa vlasti koji na različite načine regulišu oblast registracije političkih subjekata, iz čega proizilaze razni problemi u procesu uslova i registracije političkih subjekata.

“Broj potpisa za registraciju političkih subjekata nije jednak, administrativne takse za registraciju su niske, a tačan broj registrovanih stranaka nije moguće sa sigurnošću utvrditi jer ne postoji jedinstven registar političkih subjekata na nivou BiH”, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Srna

You must be logged in to post a comment Login