Treća nekropala stećaka uvrštena u nacionalni spomenik

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH donijela je odluku da nekropolu sa stećcima na lokalitetu Mramorje/Bektića brdo u naselju Bektići, opština Srebrenica uvrsi u nacionalne spomenike u Bosni i Hercegovini.

Na 17. sjednici Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika četiri dobra proglašena su nacionalnim spomenicima u Bosni i Hercegovini i to: radi se o graditeljskoj cjelini – Kekeki-Sinanova (Bakarevića) džamiji u Sarajevu, istorijskom području – Nekropoli sa stećcima na lokalitetu Mramorje/Bektića brdo u naselju Bektići (opština Srebrenica) te graditeljskoj cjelini crkve Sv. Nikole i crkve Rođenja Sv. Jovana Krstitelja sa pravoslavnim grobljem u Poljicama (Grad Trebinje) i grobljanskoj cjelini – Jevrejsko groblje u Travniku, javlja Fena.

Ranije su proglašene nacionalnim spomenicima i dvije nekropole stećaka na lokalitetu Grebnica i u naselju Bučje i ovo je treća nekropola uvrštena u nacionalne spomenike.

Pored toga, ranije su uvršetni i Donji grad, džamija u Slapovićima, Skelani kao arheološko područje, nekropole sa stećcima Maramorje u naselju Bučje, harem džamije u Crvenoj rijeci, harem džamije u Gornjim Potočarima, harem i dva šehidska nišana u Slapovićima, kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozić, današnja Dervišagića kuća i Most na rijeci Zeleni Jadar u Slapovićima.

Ono što je zanimljivo jeste da u nacionalne spomenike BiH nije upisana katolička kapela Svete Marije, Bijela džamija, Crkva Pokrova Presvete Bogorodice, Pravoslavni manastir Svete Trojice u Sasama i brojne nekropole stećaka.

You must be logged in to post a comment Login