Srednjovijekovna crkva pronađene u srebreničkom selu Orahovica

U srebreničkom selu Orahovica pronađeni su temelji srednjovijekovne crkve koja potiče iz šestog ili sedmog vijeka, utvrdili su arheolozi.

Na brdu Boravac u selu Orahovica prošle godine su pronađeni temelji za koje se ustanovilo da je riječ o rijetkoj srednjovijekovnoj crkvi.

“Slična crkva pronađena je ranije u Osmacima. Mali je broj do sada pronađenih srednjovijekovnih crkvi u Bosni i Hercegovini. Ova kod Srebrenice ističe se veličinom, 14 sa 12 metara”, kaže arheolog Ivana Grujići iz Muzeja Hercegovina u Trebinju.

Prema njenim riječima crkva potiče iz doba rane Vizantije i vladavine cara Iraklija iz vremena pokršatavanja Srba, dok je na istoj lokaciji, tokom rimskog perioda, ovdje postojalo rudarsko naselje, a kroz to selo prolazio je put za Vlasenici i vodio dalje za Dubrovnik.

Grujićeva tvrdi da je crkva srušena prije 18 vijeka.

“Pronašli smo ženski ljudski skelet koji je sahranjeni na zidovima temelja i kod njega je pronađen novac iz 1718. godine”, ističe Grujićeva.

Pored temelja crkve pronađeni su fragmenti kandila, stakla i freskomaltera, a u temeljima ove crkve nalazi se i rimski nadgrobni spomenik iz prvog ili drugog vijeka.

“Prošle godine počeli smo sa uređenjem ove lokacije gdje su pronađeni temelji crkve. Planirano je bilo da se na ovoj lokaciji izgradi crkva jer se smatralo da je ranij tu postojala, barem prema predanjima starih žitelja Orahovice. Međutim, nismo imali podatke da je ovo jedna od srednjovijekovnih crkvi”, kaže srebrenički protojerej Aleksandar Mlađenović i ističe da će se naredne godine nastaviti istraživanje, a nakon arheoloških radova vršiće se i konzerviranje lokacije.

“Imali smo sreću da je grupa arheologa bila nagodna da nakon istraživanja u Skelanima posjete i izdvoje vrijeme i iskopaju zidine crkve u Orahovici. Naredni koraci su obezbijediti novac za nastavak istraživanja i zaštitu lokacije koja će se naći u zvaničnoj turističkoj ponudi opštine Srebrenice”, kaže Svjetlana Marković, direktorica Arheološkog muzeja “Rimski municipiju” u  Skelanima.

You must be logged in to post a comment Login