Prezentovano ogromno arheološko blago u Skelanima

U Skelanima je danas održan skup na kojem su prezentovani rezultati arheoloških istraživanja u periodu od 2008. do 2017. godine na arheološkom nalazištu u Skelanima. Upoznati širu javnost sa ogromnim kulturnim i istorijskim bogatstvom, ali i predstaviti ogromne turističke potencijale koje ima arheološko nalazište i muzej “Rimski municipium” je jedan od ciljeva ovog skupa, rekla je Svjetlana Marković, direktorica JU Arheološki muzej “Rimski municipium” Skelani.

“Skelani iz godine u godinu imaju sve više posjetilaca ali arheološko nalazište više posjećuju stručni i naučni radnici nego, tako da kažemo, obični turisti. Iskreno se nadamo da ćemo sa današnjom prezentacijom privući veći broj turista i posjetilaca. Prezentaciju će voditi ljudi koji su arheolozi i koji su godinama ovdje radili, a koji će na najbolji način prezentovati vrijednost jednog ovakovog nalazišta”, istakla je Svjetlana Marković.

Veličanstveni mozaici i skulpture, ostaci impozantne imperatorske palate koja se nalazi u središtu ovog rimskog grada, rimski spomenici sa natpisima i reljefima samo su dio ogromnog arheološkog bogatstva koje se nalazi u Skelanima.

Značaj arheološkog lokaliteta Skelani je ogroman, ne samo u lokalnim okvirima već i svjetskim jer se radi o rimskom gradu koji je dobio status municipiuma u 1. vjeku i koji je imao sve elemente jednog rimskog grada. Poredeći Municipium sa ostalim gradovima, a ako se izuzmu carski gradovi, on spada u drugu kategoriju gradova iz tog vremena i njegova vrijednost u evropskim razmjerama je impozantna, rekla je na današnjem skupu arheolog Ivana Grujić.

“Na ovom lokalitetu su otkrivene dvije velike građevine koje su bile javnog karaktera i pored toga još niz manjih građevina koje su dale značajne arheološke nalaze. Mi na ovom mjestu imamo jednu veliku tradiciju iskopavanja jer su istraživanja započela još u 19. vjeku sa Kalom Pačom. Nakon jedne stogodišnje pauze istraživanje je nastavljeno 2008. godineArheološko nalazište u Skelanima je značajno i zbog toga što se na osnovu istraživanja došlo do saznanja da je u periodu rimske dominacije na prostoru BiH ovo bio grad koji je već u 1. vjeku bio značajan za glavne carske gradove pa i Rim jer upravo od Municipium Malvesiatuma počinje ekspoatacija srebra koja se u 2. i 3. vjeku razvila i u Domaviji. Upravo je Municipium Malvesiatum služio za distribuciju te rude i do Sirmiuma, jedne od 4 prestonice Rimskog carstva koji se nalazio na prostoru današnje Sremske Mitrovice”, izjavila je Ivana Grujić.

Prof. dr. Slaviša Terić je izjavio da arheološka nalazišta na ovom prostoru tek treba da daju velike rezultate i da ovaj lokalitet ima potencijal da postane jedan arheološki centar gdje će se okupljati arheolozi i ljudi svih drugih profesija koje prate arheološka istraživanja.

“Ovdje treba da se napravi jedan arheološki park za proučavanje antičkog perioda za cijeli prostor Republike Srpske jer definitivno ovdje postoji ogroman potencijal. Prije svega treba sve učiniti da ovaj muzej dobije jednog profesionalca arheologa koji će biti inicijator i stajati na čelu ekipe koja će raditi nova istraživanja jer ovaj lokalitet bi trebalo istraživati još nekoliko decnija da bi mogli da kažemo šta se ovdje dešavalo u određenom periodu”, rekao je profesor Terić sa Arheološkog instituta u Beogradu.

Današnja konferencija u Skelanima ima poseban značaj za nastojanja opštine Srebrenica da se kandiduje za Evropsku prestonicu kulture za 2024. godinu.

Na današnjoj konferenciji govorila je i Nada Jovanović, direktorica Turističke organizacije Republike Srpske i istakla da ovaj kraj pored Municipium Malvesiatuma ima i druge značajne turističke potencijale.

“Imamo ovdje i manastir Sase, manastir Karno, čitav osaćanski kraj je veliko bogatstvo, osaćanski jezik kao još uvjek nedovoljno istraženo naše nematerijalno kulturno-istorijsko blago i ja se iskreno nadam da će neko izdvojiti sredstva da se istraži i da će osaćanski jezik jednog dana biti kandidovan za UNESKO-ovu baštinu kao što je kandidovan zmijanjski plavi vez. Ako govorimo konkretno o Municipium Malvesiatumu mislim da bi ovdje trebalo napraviti muzej na otvorenom i da bi svi spomenici kulture koji su pronađeni trebali da budu na jednom mjestu. Ovdje su dolazili brojni novinari iz cijelog svijeta i svi su oduševljeni ali da bi privukli i druge turiste neophodno je da ovo sve bude lijepo uređeno, lokalitet natkriven, svi spomenici na jednom mjestu i kada turisti dođu da imaju priliku na jednom mjestu čuti sve o tim eksponatima”, zaključila je Nada Jovanović.

Skelani na Drini se smatraju jednim od najstarijih antičkih lokaliteta u Bosni i Hercegovini. Ovde su naučnici na prilično velikom prostranstvu otkrili nekoliko rimskih objekata iz 2. i 3. vijeka. Pronađena je rimska bazilika, hramovi, ciglana, građevine i razni spomenici rimske kulture.

U Arheološkom muzeju “Rimski municipium” u Skelanima trenutno su izloženi nadgrobni spomenici, stubovi, ukrasni vjenci, nadvratnici, žrtvenici, novčići iz prva tri vjeka nove ere. Spomenici su posvećeni bogovima Jupiteru, Silvanu, trijadi Jupitera, Junone i Minerve. Posebno mjesto u muzeju zauzima Gorgoneion, mozaički prikaz Meduze – najpoznatije od tri Gorgone.

Izvor: Opština Srebrenica

You must be logged in to post a comment Login