Drina – Srebrenica između prirodnih ljepota i osporavanja

Nacionalni park Drina – Srebrenica uspostavljen je Zakonom kojeg je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Međutim, prije donošenja Zakona, a i nakon toga, mještani koji su sa imanjima ušli u sastav Nacionalnog parka izrazili su proteste. Mišljenja su još uvijek oprečna, ali sve je više pozitivnih razmišljanja. Mještani koji su pisali peticiju protiv Nacionalnog parka zahtijevaju da budu dio njegovog sastava tako što će neki od njih tu dobiti i stalni posao.

Formiranjem Nacionalnog parka Drina treba iskoristiti sve prirodne potencijale, napominje Cvijetin Maksimović, opštinski načelnik za privredu.

„Svakako da privreda opštine Srebrenica ne treba da se bazira samo na iskorištavanju prirodnih resursa, ruda, šuma, kamena, nego moramo naše prirodne resurse, prirodu, na neki način zaštititi. Ono šta mi imamo i šta treba da uređujemo jeste naša priroda, naša izvorišta vode, naše rijeke, naše bilje, ljekobilje, divljač koja obituje na našim prostorima.“

A opština Srebrenica ima mnogo toga ponuditi i to treba iskoristiti, mišljenja je Maksimović.

„Nadmorska visina Nacionalnog parka ide sa 200 metara do 1500 metara nadmorske visine. U tom pojasu se može svašta naći, različite biljne i životinjske vrste, izvorišta vode i zdrav vazduh. Srebrenica to sve ima.“

Od same ideje o formiranju parka, bilo je protivljenja od strane mještana, kaže Maksimović.

„Bez obzira što je bilo oprečnih mišljenja oko formiranja Nacionalnog parka i širine koju bi on obuhvatio, ipak je to dobro. Problem je bio nedostatak informacija prema građanima, pa je došlo do određenih nesuglasica, odnosno bojkota građana vezano za formiranje NP Drina.“

Mještani su sada obavješteniji, ali, još uvijek su sumnjičavi prema Nacionalnom parku Drina. Takav je i Enver Hamzić iz sela Gladovići.

„Za sada je formiran Nacionalni park koji se sastoji tri različite zone, kako se može funkcionirati, živjeti i raditi u Nacionalnom parku. Većina naseljenih mjesta, odnosno preko 95 posto naseljenih mjesta spadaju u treću zonu, gdje se može normalno raditi, graditi, pod kontrolom, gdje se može držati stoka, gdje se može koristiti i šuma i poljoprivredni proizvodi. Jedino što je, po meni, za sada problem – da neće za par godina, tri do pet, doći do promjene plana, da se druga i treća zona prebace u prvu. Onda je to katastrofalno za stanovništvo. Onda tu više nema ni životinja, nema ni ljudi.“

A ljudi će biti, posebno turista, ističe Maksimović.

„Nacionalni park jeste nešto što će privući veliki broj ljudi da dođu u Srebrenicu, da obiđu Nacionalni park, da koriste usluge Nacionalnog parka, što će, u krajnjoj instanci imati bolju posjećenost i veći priliv sredstava u Srebrenicu, trošenje turista koji dolaze i budu posjećivali Nacionalni park. S druge strane, veoma je bitno što ćemo jedan dio prirode opštine Srebrenica zaštititi. Mi u Srebrenici imamo sve, samo trebamo znati koristiti, i posebno zaštititi, ono što imamo.”

Mještani sa ovog područja smatraju da bi bilo dobro da bar neko od njih dobije posao u Nacionalnom parku Drina, kaže Enver Hamzić:

„Nacionalni park Drina sa bosanske strane jezera, opština Srebrenica, preko 90 posto teritorije i privatnog zemljišta pokriva bošnjačko zemljište. Ako oni ne bi htjeli ispuniti bilo kakve minimalne uslove da se ti ljudi koji bi trebalo da rade u Nacionalnom parku zaposle u istom procentu bošnjačke nacionalnosti i da se u odbor Nacionalnog parka postave Bošnjaci, to je naše minimalno pravo, dakle, ako ne bi oni to prihvatili, onda normalno da bismo mi morali ići na bojkot Nacionalnog parka.“

Nacionalni park Drina biće cjelina sa parkom Tara u susjednoj Republici Srbiji, dodaje Maksimović.

„Zašto ne bi turisti koji posjete Taru došli u Srebrenicu? I ostali projekti prekogranične saradnje idu u prilog Nacionalnom parku zato što se vežu za nacionalne parkove susjednih država. I u tom segmentu se može tražiti određena sredstva od Evropske unije kako bismo pojačali kapacitete Nacionalnog parka.“

Izvor: Radio Slobodna Evropa

You must be logged in to post a comment Login