Turizam je samo slovo i broj u budžetima

Iako opštine Srebrenica i Bratunac imaju izuzetne potencijale za razvoj turizma, kao veći dio BiH, ipak je turizam samo „slovo na papiru, ili ti stavka u budžetu“.

Turistički potencijali Srebrenice su poznati već dugo. Ljekovite vode Gubera sigurno su najveći potencijali ove opštine ali i dijela zemlje.

Prirodna bogatsva, vode, šume koje mogu ponuditi razvoj lova i ribolova sigurno su veliki potencijali koji bi trebali već donositi značajne prihode u budžete.

Ipak, turizam u Srebrenici i Bratuncu je samo slovo na papiru i stavka u budžetu za zapošljavanje nekolicine ljudi.

Opštine Bratunac i Srebrenica raspolažu sa oko 190.000 KM za rad turističkih organizacija, od čega 78.000 KM ima bratunačka organizacija.

Direktor Turističke organizacije Bratunac Miodrad Lončarević nema informacije koliko ova opština ima prihoda od turizma, koliko je naplaćeno boravišne takse te koliko ležajeva nudi ova opština.

Zanimljiva je i činjenica da je strategija ove opštine usmjerena na razvoj poljoprivrede i turizma.

Novinari afirmativno pišu o turizmu.

Kao najveći potencijal ove opštine ističe se rijeka Drina i Rajska plaža gdje tokom ljeta bude više hiljada kupača.

Bratunac nema smještajnih kapaciteta kao ni ozbiljnih ugostiteljskih objekata koji mogu primiti turiste, a nema ni zvanične turističke ponude.

Srebrenica: Veći budžet i bolji potencijali

Ništa bolja situacija nije ni u Srebrenici koja od „crnog turizma“, posjete Memorijalnog centra Potočari, koje znaju preći i 150.000 ljudi tokom godine, nema nikakvih prihoda.

Najveći potencijal, vode Guber otiču u kanalizaciju, a o tome da se nastavi rekonstrukcija i izgradnja objekata preduzeća Banje Guber se ne gorvori, iako su nakon završetka rata Argentarija i hotel pokrenuti i radili, danas propadaju. Ipak se priča o drugim opcijama koje bi trebale da se dese u 2020. godini.

Osim utroška budžeta, bez adekvatnih koraka u razvoju turizma.

Kada je 2017. godine došao na mjesto direktor Turističke organizacije Srebrenica Bojan Pejić je najavio da će naplatu boravišne takse staviti u okvir zakona, te da će povesti računa i o osobama koje izdaju smještaj na crno uz podršku nadležnog opštinskog odjeljenja i rigoroznijih kontrola.

Danas, nakon nešto više od dvije godine, Turistička organizacija nema informacije koliko je ostvareno noćenja u Srebrenici.

NP Drina veliki potencijal, bez jasnih ponuda.

Formiranjem Nacionalnog parka „Drina“ najavljeno je proširenje „turističke ponude“  u ovoj opštini iako je do sada u ponudi staza za planinarenje i apartman do kojeg se stiže makadamom.

Direktor NP „Drina“ Radomir Pavlović smatra da je ovo veliki potencijal gdje je potrebno mnogo preduslova da potencijali postanu upotrebljivi i iskorišteni.

Iako u Srebrenici postoji motel, pansion i hostel, zbog veoma malog obrta tokom godine, a gotovo nikakvog preko zime, vlasnici odjavljuju objekte do proljeća i na taj način smanjuju troškove.

Turizam bi trebao da smanji odlazak ljudi iz Srebrenice.

Godinama nije završena izgradnja hotela u centru grada koji je investirala Fabrika duvana Sarajevo, a broj restorana koji posluje u Srebrenici ne može, bez ranije najave, primiti više od 50 ljudi.

Stručnjaci iz turzima kažu da BiH ima izuzetno velike potencijale za razvoj turizma čime se može ostvariti velika zarada, ali da je nephodno da se razvije privreda i zemlja ojača ekonomski, dok je turizam tercijalna razvojna grana.

Činjenica da se izdvajaju značajna sredstva u Srebrenici i Bratuncu za finansiranje i sufinansiranje turističkih organizacija, nacionalnog park, raznih udruženja i održavanje manifestacija prihoda od turizma nema kao ni adekvatne promocije koja može unaprijediti stanje turizma u ovim opštinama.

You must be logged in to post a comment Login