Toksične stvari koje ne biste trebali bacati u kantu za đubre

Nekim stvarima nije mjesto u vašim kantama za smeće i kontejnerima zato što sadrže hemikalije ili toksične sastave opasne za zdravlje.

Pravilnim odlaganjem otpada štitite svoje zdravlje i okoliš, stoga se raspitajte što sve možete odnijeti u svoja lokalna reciklažna dvorišta, a u nastavku pročitajte što nikada ne smijete bacati u smeće.

Sijalice

Štedne sijalice polako zamjenjuju “obične”. Međutim, štedne sijalice sadrže živu i zbog toga ih ne smijemo odlagati u smeće sa ostalim stvarima, jer će tako završiti na deponiji i ispuštati živu u tlo.

Baterije

Različite vrste baterija sadrže razne korozivne ili toksične hemikalije koje su štetne za okoliš pa ih zbog toga ne smijemo bacati zajedno sa standardnim komunalnim otpadom.

Motorno ulje

Ne sipajte ga u odvode, ne prolijevajte ga po zemlji i ne odlažite kanistere s motornim uljem na zabačenim lokacijama. Zapamtite da samo jedan galon (3.78 l) motornog ulja može kontaminirati čak jedan milijun galona svježe vode. Takođe imajte na umu da ga ne smijete ulijevati u kanistere s benzinom, antifrizom, bojom ili otapalima jer se tada ne može reciklirati.

Elektronski uređaji

Stari televizor, DVD ili CD player, video rekorderi, mobiteli, kamere, kompjuteri, printeri, konzole… Elektronski otpad sadrži teške metale poput kadmija i olova, i zbog toga mu nije mjesto u kanti za smeće.

Boje, lakovi i ostali artikli iz ove grupe

Sve vrste boja, premaza, lakova, odstranjivača boja i lakova kategoriziraju se kao opasan kućni otpad jer sadrže hemikalije koje su štetne za ljude, životinje i okoliš.

Termometri sa živom

Mnogi u svom kućanstvu danas imaju digitalne termometre, ali i ‘stare’ termometre sa živom kojima smo nekada mjerili tjelesnu temperaturu. Takve termometre odnesite u reciklažno dvorište zbog otrovne žive, a isto napravite i sa svim ostalim predmetima koji je sadrže.

Stari lijekovi

Lijekovi spadaju u opasni medicinski otpad tj. farmaceutski otpad. Zbog toga se moraju odlagati u posebne spremnike koji se nalaze u reciklažnim dvorištima, a možete ih odnijeti u ambulante domova zdravlja i ljekarne.

Izvor: Zadovoljna.hr

You must be logged in to post a comment Login