Svih 27 kandidata odradiće pripravnički staž u javnim preduzećima

Kako saznajemo od kandidata koji su izabrani za pripravnike u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica, preostalih 6 kandidata koji nisu primljeni po javnom pozivu ipak će odraditi pripravnički.

Na razgovoru sa načelnikom Ćamilom Durakovićem i izabranim kandidatima postignut je dogovor da se preostalih 6 kandidata primi na odrađivanje pripravničkog staža u nekim od opštinskh javnih preduzeća.

Kandidati koji su primljeni u prvom krugu, njih 21, a u dogovoru sa načelnikom, prihvatili su da njihova nadoknada bude smanjena sa planiranih 500 na 400 KM kako bi preostali kandidati imali priliku da odrade pripravnički staž.

Kandidati koji nisu primljeni žestoko su negodovali, neki od njih su se obratili nama, među njima i Milena Milovanović koja je otvoreno govorila.

„Stvar koju sam uočila jeste da su primljeni neki ljudi koji su završili više škole ili privatne fakultete, pa se pitam da li se isto boduju ove škole i državni fakultet. Uložen trud i znanje se najmanje cijene i ne znam kakvu bi poruku ovo trebalo da ostavi budućim generacijama.“

Predsjednica komisije za prijem u Opštinsku upravu opštine Srebrenica Azra Hasić smatrala je odluku komisije ispravnom.

“Komisija za prijem u Opštinsku upravu opštine Srebrenica izvršila je bodovanje pristigle dokumentacije, a kasnije i kandidata. Izvršili smo bodovanje 27 pristiglih prijava kandidata koji su ispunjavali uslove raspisane u Javnom pozivu, dok nepotpunu dokumentaciju, kao i kandidate koji nisu ispunili uslove, nismo bodovali“, rekla je Hasićeva ranije za naš portal.

Vijest da će moći odraditi pripravnički staž obradovala je osobe koje nisu prošle konkurs.

U narednim danima biće potpisani ugovori i raspoređeni pripravnici, a početak odrađivanja staža očekuje se uskoro.

You must be logged in to post a comment Login