Štete u BiH uzrokovane poplavama procijenjene na četiri milijarde KM

Prema izvještaju o procjeni potreba za sanacijom čiju su izradu predvodile vlasti BiH uz podršku Evropske unije (EU), Ujedinjenih naroda (UN) i Svjetske banke, konačan iznos potreban za sanaciju je otprilike četiri milijarde KM, piše Radio Sarajevo.

“Sada očekujemo da konačni izvještaj o procjeni bude finaliziran tokom naredne dvije sedmice, ovisno o aktivnostima na ovoj provjeri”, rekao je na konferenciji za novinare u Sarajevu glasnogovornik Delegacije EU u BiH Andy McGuffie.

Jedna od stvari, kaže McGuffie, na koje će EU staviti naglasak u narednim sedmicama je važnost i učinkovitost brzog korištenja donatorskih sredstava koje budu dostupne.

“Na putu je određeni dio sredstava iz EU, tj. 42 miliona eura iz IPA fondova koja su trenutno u procesu odlučivanja”, istaknuo je McGuffie.

Vođa tima i koordinator za procjenu potreba za sanacijom u ime EU Ricardo Zapata Marti kazao je da razmjere ove štete u iznosu od četiri milijarde KM imaju posljedice na makroekonomske pokazatelje BiH, ali da treba imati na umu da ekonomija BiH i prije nesreće nije pretjerano brzo rasla.

“Prema procjenama domaćih institucija, sada će biti zabilježen pad BDP-a. Od prethodnog rasta od 2,2 posto koji prognozirao MMF doći će do pada na -1,1 posto do kraja godine”, naveo je Zapata Marti.

Dodao je da će to će imati cijeli niz posljedica, neki sektori će biti više pogođeni od drugih.

“Jedan od sektora koji je najviše pogođen je poljoprivreda, a doći će i do većeg trgovinskog deficita koji će se povećati na stopu od 10 posto BDP-a. Ovakav negativni rast će ponovo povećati fiskalni deficit. To će uzrokovati finansijski jaz s kojim će se vlasti BiH suočiti u narednom periodu do kraja godine”, smatra Zapata Marti.

 U kontekstu oštećenja infrastrukture, Zapata Marti kazao je da su zabilježena oštećenja u oblasti kontrole i nadzora rijeka i riječnih tokova, te oblasti transporta.

“Međutim, potrebno je prepoznati da sama priroda ove nesreće nameće potrebu veće otpornosti i energetske učinkovitosti i svega onog što bi moglo ojačati konkurentnost ove zemlje i ubrzati otvaranje radnih mjesta i veći prosperitet u budućnosti”, mišljenja je Zapata Marti.

Omjer iznosa štete između entiteta i Brčko Distrikta, kaže Zapata Marti, podijeljen je tako što u Brčko Distriktu šteta iznosi otprilike 60 miliona eura, a ostatak je gotovo podjednako podijeljen između dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH.

You must be logged in to post a comment Login