Sredstva za sanaciju i rekonstrukciju stambenih objekata preusmjerena

Opština Srebrenica objavila je 17. februara Javni konkurs za podnošenje zahtjeva/prijava za dodjelu građevinskih paketa za sanaciju i rekonstrukciju stambenih objekata na području opštine Srebrenica koji je povučen, preusmjeren na sanaciju krova i stanova zgrade oštećene u požaru.

Prema riječima načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Srebrenica Bojana Josipovića sredstva su preusmjerena na sanaciju krova i stanova koje je požar zahvatio 12. marta u naselju Baratova.

“Privremeno smo izvršili preusmjereje sredstava za navedeni poziv jer nas je zadesila ova katastrofa gdje je kompletno uništeno četiri stana a više njih je oštećeno”, kaže Jospipović.

On kaže da će svi aplikanti koji su predali zahtjev za navedeni javni konkurs biti obrađeni i da će osobe koje ispunjavaju uslove biti uvrštene u konačan spisak.

“Ovaj poziv je trenutno preusmjeren ali to ne znači da neće biti obavljen do kraja. Naime, mi ćemo obaviti sve neophodne radnje za formiranje listu vlasnika objekata koji će biti izabrani shodno kriterijumima, a sredstva će biti isplaćena u narednom periodu”, objašnjava Josipović.

Radi se o 80.000 KM planiranih budžetom Opštine Srebrenica za 2017. godinu koja su preusjerene za sanaciju od požara i koja su nedovoljna za sanaciju štete.

Josipović ističe da je ta suma nedovoljna za sanaciju komplatne štete i da je Opština Srebrenica uputila dopise svim prvrednim subjektima kako bi se uključili i pomogli da se ljudima omogući povratak u njihove domove.

You must be logged in to post a comment Login