Srebreničke novine

“Srebreničke novine” – List za delegacije i delegate opštine Srebrenica

Godina: I

Broj: 5

Jun 1979. godine

Osnivač: Skupština opštine, društveno – političke organizacije i samoupravne interesne zajednice

Izdavač: Centar za informisanje  Narodnog univerziteta u Srebrenici; telefon 85-529

Predsjednik izdavačkog savjeta: Sakib Pašagić

Glavni i odgovorni urednik: Boško Milovanović, prof.

Urednik fotografije: Stevan Milivojević

Uređuje redakcioni odbor:

List izlazi jedanput mjesečno

Ovaj broj štampan je u 1000 primjeraka.

Rukopisi se ne vraćaju

Štampa: GRO „PROLETER“ Loznica telefon: 82-426

“Delegatski list” prelazi u “Srebreničke novine”

Ja prihvatam ovaj list i želim da preraste u pravo ovogradsko kulturno-političko i umjetničko glasilo. U njemu treba pronaći malo prostora za samostalne radove mladih ljudi. To iziskuje promjenu sadržaja i imena. Ne vidim nikakvo zlo u tome da sadašnji list dobije ime – Srebreničke novine – koje su inače nekad štampane. A osjećam potrebu za promjenom sadžine lista, tako što bi sadašnjoj dodali i samostalne radove mladih ljudi koji to žele. Ove promjene vode ka boljem.

Zahvaljujemo se Narodnoj biblioteci Srebrenica na ustupljenom materijalu iz Zavičajne zbirke. Ovim putem pozivamo Vas da, ukoliko imate, materijala o Srebrenici u bilo kom formatu, napravite kopije i poklonite ih Biblioteci jer ona čuva i sakuplja sve o našoj opštini.

Uređuje: Interaktivni info portal eSrebrenica.ba

You must be logged in to post a comment Login