Srebrenica u projektu stambenog zbrinjavanja i zapošljavanja Roma

U Sarajevu danas su potpisani ugovori sa 20 opština u Bosni i Hercegovini koje učestvuju u projektu stambenog zbrinjavanja i zapošljavanja Roma.

Sredstva je obezbijedlio Vijeće ministara BiH u visini od 1.720.000 KM od čega 1.096.422 KM za opštine u Federaciji BiH, 523.378 KM za opštine u Republici Srpskoj i 100.200 KM za Distrikt Brčko.

Ugovore su potpisali predstvnici opština sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac.

Projekat će se realizovati u januaru 2016. godine.

You must be logged in to post a comment Login