Srebrenica: Sve češći prekidi u isporuci vode

Tokom radova na sanaciji glavne saobraćajnice stanovnci Srebrenice sve češće su uskraćeni za vodu, telefon ili električnu energiju jer teška mehanizacija prekida instalacije, a to trpe sami građani.

Bekir Halilović, vršilac dužnosti direktora KP “Polet” kaže da je juče ostalo uskraćeno oko 200 potrošača za vodu jer je mehanizacaija “Zvornikputevi”, koja vrši radove, ponovo presijekla vodovodnu cijev, a troškove popraki saniraju oni.

“Ovo preduzeće ponovo nema sluha i sve kvarove koje načine, ne priznaju troškove popravke koje obavlja naše preduzeče”, ističe Halilović.

On kaže da je ovo bila prilika da se saniraju dotrajale instalacije ali da to niko nije predložio na vrijeme.

“Prilikom rekonstrukcije ulice i uklanjanja asfalta sa saobraćajnice stvoreni su uslovi za zamjenu dotrajale sekundarne vodovodne mreže u tom dijelu naselja što bi trebalo učiniti da se kasnije ne prekopava novi asfaltni sloj radi saniranja kvarova na mreži”, kaže Halilović.

On kaže da se pismeno obratio UNDP koji finanasira radove, izvođačima Preduzeću “Zvornikputevi” i Opštini Srebrenica kako bi se sastali i dogovorili dinamiku radova, ali i sanaciju novonastale štete na vodovodnim, električnim i telefonskim instalacijama koje se svakodnevmo prekidaju.

Ranije, kako su nam rekli radnici “Zvornikputeva” i “Poleta”, problem je što je većina instalacija, posebno vodovodne mreže, plitko ukopana i da na nekoliko lokacija je ukopana samo 20 centimetara u zemlju i da koliko god paze, teška mehanizacija ipak napravi štetu.

You must be logged in to post a comment Login