Srebrenica i Bratunac ne ispnjavaju uslove za turističke vaučere

Vlada Republike Srpske i Ministarstvo trgovine i turizma RS su u cilju ublažavanja posljedica virusa korona u oblasti turizma obezbijedili turističke vaučere za ljetovanje u ovom dijeli BiH.

Nijedan objekat na teritoriji opština Srebrenica i Bratunac nije ispunio uslove za ovaj program kojim se pored subvencije i podrške pruža i promocija mjesta i uslužnih djelatnosti.

Direktor Turističke organizacije Bratunac Miodrad Lončarević je za naš portal početkom programa turističkih vaučera rekao da očekuje više informacija od nadležnog ministarstva kako bi znao šta Bratunac može da ponudu.

Prvi čovjek ove opštine Nedeljko Mladjenović potvrđuje da na teritoriji ove opštine nema ugostiteljsko-turističkih objekata sa smještajnim kapacitetima koji ispunjavaju uslove za prijem gostiju sa turističkim vaučerima.

„Tek sa izgradnjom novog graničnog prelaza kod mosta ‘Bratoljub’ i industrijske zone u njegovoj blizini očekujemo i izgradnju objekata za prijem i smještaj većeg broja turista. Interesovanje privatnih investitora za gradnju takvih objekata već postoji i nadamo se da će iduće godine doći do izgradnje kapaciteta za sadržajniju i organizovaniju turističko-ugostiteljsku ponudu“, pojasnio je Mlađenović.

U susjednoj Srebrenici postoji dva objekta za smještaj turista, ali su ograničene usluge ponude restorana čime ni ova opština ne ispunjava uslove shodno turističkom vaučeru.

Bojan Pejić, direktor Turističke organizacije Srebenica, kaže da Nacionalni par „Drina“ nakon obnove objekata za iznajmljivanje apartmana na obali jezera Perućac nastavlja osposobljavanje još nekoliko apartmana.

„Očekujemo da će u toku ove godine ti radovi biti završeni i da će biti obogaćena turistička ponuda jer su područje i sadržaji NP ‘Drina’ trenutno destinacija samo za jednodnevne izlete i boravke  turista i za kampere“, istakao je Pejić.

Turistički vaučer u iznosu od 100.00 KM može se iskoristiti u periodu od 15. juna do 15. novembra 2020. godine samo kod ugostitelja ili turističke agencije koji su upisani u evidenciju uz minimalno tri noćenja, ili četiri noćenja za dvije osobe, a koja je dostupna na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma RS.

Turistički vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi. Korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj, bez subvencije ostalih troškova ishrane i pića ili drugih fakultativnih usluga. Ugostitelj, odnosno turistička agencija naplaćuje korisniku vaučera uslugu umanjenu za vrijednost turističkog vaučera.

You must be logged in to post a comment Login