SRD “Mladica” Srebrenica: Ove godine poribljeno 12.000 mlađi pastrmke

Sportsko-ribolovno društvo “Mladica” iz Srebrenice reorganizovano je 2006. godine, a u proteklih 10 godina od reorganizacije članovi ovog društva staraju se o dvjema najvećim rijekama u Srebrenici Drini i Jadru, jezeru Perućac i ribljem fondu koji je nastanjen u ovim vodenim površinama.

„Sve aktivnosti našeg društva usmjerene su na zaštitu ribljeg fonda u Drini i Jadru, kao i ribljeg fonda nastanjenog u jezeru Perućac. Redovnim ispuštanjem vodene mase iz ovog jezera veliki dio riblje mlađi ostane na kopnenim površinama, gdje ugine, tako da je redovno poribljavanje ribljih staništa neophodno“, rekao je Amir Mehmedović Gera, potpredsjednik SRD “Mladica” Srebrenica.

On je rekao da je samo u ovoj godini rijeka Drina i jezero Perućac poribljeno sa 12.000 mlađi pastrmke, a rijeka Jadar u 2014. godini sa 3.000 mlađi ove riblje vrste. Sredstva za nabavku riblje mlađi obezbjeđuje Hidroelektrana Bajina Bašta.

„Pored zaštite voda i poribljavanja istih, ribolovno društvo kroz svoju ribočuvarsku službu brine i o zaštiti ribe od ribokradica koji predstavljaju veliki problem, prvenstveno na jezeru Perućac. Samo u prošlom mjesecu naša dva ribočuvara pronašla su i uklonili 8 ilegalno postavljenih mreža“, rekao je Mehmedović.

Rijeka Jezero Srebrenica

Rad ribočuvarske službe podržava i Granična policija BiH, sa kojom je ovo društvo uspostavilo kvalitetnu saradnju. Mehmedović je dodao da minimalna kazna za lica koja se pronađu u postavljanju mreža iznosi 3.000 KM.

Kako bi održalo ribočuvarsku službu, SRD “Mladica” finansira se i iz budžeta opštine Srebrenica iz kojeg se za rad ovog društva odvaja 5.000 KM na godišnjem nivou.

„Problem je što u Srebrenici, i pored značajnog broja ribara, imamo veoma mali broj članova našeg društva. U toku jedne godine uspijemo prodati tek nekoliko desetina ribolovnih dozvola, dok se u Bratuncu i Zvorniku proda i po hiljadu istih“, kaže Mehmedović.

Cijena ribolovne dozvole za zaposlenu osobu iznosi 76 KM na godišnjem nivou, dok za penzionere i studente ona iznosi 43 KM. Pored godišnje dozvole, SRD Mladica izdaje dnevne, sedmične i mjesečne dozvole. Cijena dnevne dozvole iznosi 10 KM.

You must be logged in to post a comment Login