Sportsko-ribolovno društvo “Drina” čuva rijeku Drinu

Sportsko-ribolovno društvo “Drina” formirano je 1953. godine i trenutno broji oko 220 članova koji redovno uzimaju godišnje dozvole za pecanje.

Članovi društva su angažovani na poribljavanju, zaštiti i unapređenju ribljeg fonda. Ovo udruženje gazduje tokom Drine u dužini od 63 km, kao i na njenim pritokama.

Svakodnevnim angažovanjem, jedan profesionalni ribočuvar sa volonterima uspijeva da vodi računa o cijelom ovom području.

Naša ekipa razgovarala je sa profesionalnim ribočuvarom Miroslavom Lončarevićem o aktivnostima udruženja, vrstama ribe na području naše opštine, problemima na koje nailaze u radu, kao i o slučaju ribokradica.

Na našem prostoru zabilježene su 54 vrste ribe, a mladica, zaštićena i rijetka, najpoznatija je riba na ovom toku Drine.

“Ulov mladice je zabranjen od 1. februara do 31. maja, tada se ne smije loviti. Inače, najveći ulovljeni primjerci mladice na našem području idu i do 40 kg po komadu. A ona se isključivo lovi vještačkim mamcima, tj. plastičnim varalicama i suhim mušicama“, rekao je Miroslav Lončarević.

Pored mladice, poznatije ribe na našem području su i potočna pastrmka, gdje su primjerci na teritoriji Bratunca i Srebrenice dostizali i 14-15 kilograma, zatim je tu i lipljen, u velikom broju škobalj, klen, plotica, mrena, nosara, crvenperka i mnoge druge.

“Što se tiče ribokradica, kako odmiče vrijeme poslije rata, sve je manje ubijanja eksplozivom, to je gotovo iskorijenjeno u potpunosti. Ostao je da se riješi još jedan dio krivolova, a to je noćni lov i lov mrežama. Krivolov je, dakle, lov nedozvoljenim sredstvima, mrežama, eksplozivom, zabranjen je i privredni lov, nisu dozvoljene ni podvodne mušice“, istakao je Lončarević.

Poribljavanje se, po planu i programu, vrši svake godine. 2010. urađena je ribna osnova, stručna studija na osnovu koje su se dobili podaci, određen je broj vrsta i količina ribe i na osnovu tih podataka i svakodnevnih podataka sa terena, svake godne vrši se poribljavanje isključivo autohtonih vrsta na ovim prostorima.

“Najveći problem je tehnički i ne zavisi mnogo od nas. To je činjenica da se nalazimo između dvije hidroelektrane, koje ometaju prolaz ribe u vrijeme razmnožavanja. S tim što je u Zvorniku urađena riblja staza kroz koju riba treba da prođe u ova područja, međutim, često se staza ne otvori na vrijeme, pa to stvara problem. Hidroelektrana u Bajinoj Bašti ne posjeduje uopšte stazu za prolaz, a svojim radom, tj. svakodnevnom oscilacijom vode, ikra ostane na suvom i uništi se. Iako u posljednje vrijeme hidroelektrane pomažu u poribljavanju, ovo zaista predstavlja veliki problem“, naglasio je Lončarević.

Kako kaže, u svakom momentu dozvole se mogu uzeti po cijeni od 70 KM uz još 8 KM za karticu saveza, za sve one koji imaju od 18 do 60 godina. Za građane od 14 do 18 godina i iznad 60 godina, cijena kartice je 35 KM uz markicu po istoj cijeni.

“Sa našom dozvolom može se loviti na teritoriji cijele Republike Srpske, uz doplatni talon od 2 KM na drugom prostoru“, rekao je Miroslav Lončarević.

Piše: Dragana Vučetić

You must be logged in to post a comment Login