Spašeno meče pravi prve korake

Tradicionalna azijska medicina jedna je od najvećih prijetnji za mnoge životinjske vrste. Među najugroženijima su i medvjedi, čija se žuč koristi u spravljanju ljekova koji su veoma traženi u svijetu.

Uzimanje žuči je iscrpljujući i nehumani proces usljed kog hiljade ovih životinja biva mučeno svakog dana. Iako su farme azijskih crnih medvjeda zabranjene u mnogim zemljama, trenutno na ilegalnim farmama u jugoistočnoj Aziji biva mučeno oko 12.000 medvjeda.

Među žrtvama ove eksploatacije je i meče po imenu Blu, meda je patio od veoma teških oštećenja kičme, koja su nastala vjerovatno kada su ga lovci hvatali i dovodili na farmu. Zbog užasnog stanja u kom se nalazio, nije mogao ni korak da načini, a da pritom ne pretrpi stravične muke.

Ova lijepa priča o oporavku zabilježena je i kamerom. Pred vama je dirljivi trenutak kada je Blu načinio svoje prve korake.

https://www.youtube.com/watch?v=02oH-TeeSxY

Izvor: Zivotinje.rs

You must be logged in to post a comment Login