SOS Resursni centar u Srebrenici brine za porodicu

Pored brige o djeci bez roditeljskog staranja, organizacija SOS Dječija sela BiH prepoznala je i rastuću potrebu zaštite porodica koje se suočavaju sa brojnim problemima uzrokovanim različitim faktorima. Kao odgovor na ovu potrebu razvijen je i SOS Program jačanja porodica koji podrazumijeva pomoć i podršku tim porodicama kako ne bi došlo do odvajanja djece od njihove biološke porodice.

Prošle godine je u Srebrenici, a u sklopu SOS Programa jačanja porodica, otvoren Resursni centar za djecu i porodicu. Djelovanje centra u Srebrenici finansiraju SOS PSA Italija i La Terra Nostra.

“Veliki broj porodica u ovoj regiji ima potrebu za različitim vidovima psiho-socijalne podrške, ekonomske i drugih vrsta podrške i pomoći. U tim porodicama ne postoje prikladni uslovi za rast i razvoj djece, od zadovoljenja osnovnih potreba, pa do podsticaja za uspješno školovanje i socijalizaciju. Roditelji često nisu u mogućnosti da samostalno promijene te okolnosti. Organizacija SOS Dječija sela u BiH odgovorila je na ovaj problem otvaranjem Centra za dijete i porodicu i implementacijom Programa jačanje porodica – Srebrenica”, rekla je Meliha Begić, koordinatorka Projekta jačanja porodice u Srebrenici.

sos u srebrenici 02

Program jačanja porodica je integrisan u zajednicu i osmišljen tako da u saradnji sa lokalnim vlastima i zajednicom poboljša uslove života i status za 150 djece i 60 porodica u Srebrenici.

“Ciljeve prevencije odvajanja djece od porodica porijekla, jačanja roditeljskih znanja i vještina, jačanja svijesti o potrebi sveobuhvatne podrške porodicama od strane svih koji su uključeni u rad sa djecom i porodicom, ostvarujemo kroz niz aktivnosti. Nakon upućivanja porodica iz Centra za socijalni rad, kućne posjete sa stručnim osobljem su započele, izvršene su procjene potreba i pružena je prva neophodna pomoć”, kazala je Begićeva.

Ona je dodala da su u sklopu ovog centra organizovane brojne radionice za djecu, individualni savjetodavni razgovori sa roditeljima, započela je podrška u učenju, uspostavljena je saradnja sa brojnim organizacijama, a očekuju da će im to biti od pomoći i u jačanju porodica u ekonomskom smislu putem samozapošljavanja, intenzivnije poljoprivredne proizvodnje, dokvalifikacija i slično.

SOS Resursni centar u Srebrenici nalazi se preko puta Doma zdravlja, a u njemu djeluju tri radnika: psiholog-pedagog, psiholog i socijalni radnik.

Ukoliko se vaša porodica ili neko koga poznajete suočava sa brojnim i teškim problemima, posjetite ovaj centar, porazgovarajte sa uposlenicima, sigurno ćete naići na topao prijem, a možda će vaše potrebe biti moguće zadovoljiti kroz ovaj projekat, poručuju iz SOS resornog centra u Srebrenici.

You must be logged in to post a comment Login