SO Srebrenica: Nacrtom uvećan budžet za 360.000 KM

Na današnjem zasjedanju Skupštini opštine Srebrenica usvojen je Nacrt budžeta ove opštine za 2023. godinu u iznosu od 12.150.900 KM, ili za 360.000 maraka više u odnosu na ovogodišnji budžet.

Oko četiri miliona maraka predviđene su za plate zaposlenih u opštinskoj administraciji i lokalnim ustanovama koje se finansiraju ovim novcem, što je gotovo trećina sredstava iz budžeta.

Načelnik za finansije ove opštine Dane Katanić rekao kaže da je budžet socijalnog karaktera i da je više od milion maraka predviđeno za socijalne obaveze dok je za kapitalne projekte, odnosno infrastrukturu planirano izdvajanje svega 300.000 KM.

Katanić je istakao da je smanjen iznos predviđenih sredstava za socijalna izdvajanja za 40.000 KM u odnosu na ovu godinu.

On kaže da je Nacrt budžeta dobio saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske i da će biti uvažene dobijene sugestije koje se odnose na finasiranje Turističke organizacije i Kulturnog centra gdje postoji višak zaposlenih.

Prema njegovim riječima predstoji organizovanje javne rasprave i nakon prikupljenih prijedloga, sugestija i mišljenja o prioritetima ulaganja uslijediće izrada Prijedloga opštinskog budžeta za iduću godinu, te očekuje da će se te aktivnost obaviti i usvojiti budžet do kraja godine.

Načelnik opštine Mladen Grujičić rekao je da budžet opterećuju velika izdvajanja za plate zaposlenih zbog prekobrojnosti zaposlenih i javnim ustanovama i opštinskoj administraciji.

Na današnjoj sjednici odbornici su usvojili i Nacrt programa rada Skupštine opštine za iduću godinu te nekoliko tehničkih odluka.

Takođe su donesene odluke za raspisivanje javnog poziva za dostavljanje prijedloga za dodjelu nagrada priznanja za Dan opštine, 11 .mart, kao i javne pozive za kandidovanje zainteresovanih za izbor članova upravnih i nadzornih odbora u ustanovama i firmama čiji je osnivač Opština Srebrenica.

You must be logged in to post a comment Login