ŠG “Drina” smanjena proizvodnja i premašen plan pošumljavanja

Preduzeće Šumsko gazdinstvo „Drina“ i ove godine nastvalja sa ispunjenjem plana pošumljavanja, ali plan eksploatacije nije ostvaren kako je to planirano.

Prema riječima tehničke direktorice ovog gazdinstva Dragane Ilić, koje gazduje šumama u Srebrenici i Bratuncu, plan eksploatacije nije ostvaren zbog nedostatka sjekača.

„Taj problem prati nas i u ovoj godini i prisutan je u većem dijelu Republike Srpske. To će u narednom periodu sve više uticati na realizaciju planova, jer se ne mogu obezbijediti kvalitetni i pouzdani izvođači radova na sječi i izvlačenju drveta iz šumskih odjela do lagera i tvrdih puteva na kojima se vrši otprema drvnih sortimenata“, rekla je Ilićeva.

Ona kaže je shodno planu za 2019. planirana sječa i plasman 56.064 metara kubnih drvne mase, a da je realizovano 88 odsto planiranog, ili 49.124 metara kubnih.

Iako je proizvodnja smanjena, došlo je i do smanjivanje prihoda. Plan prihoda za prošlu godinu iznosio je 4.256.239 KM, a ostvaren je prihod od 4.155.749 KM.

„To je dobar finansijski rezultat s obzirom na podbačaj u realizaciji plana proizvodnje i postignut je zahvaljujući stručnoj klasifikaciji drvnih sortimenata i njihovom kvalitetu što je omogućilo bolju cijenu“, pojašnjava Ilićeva.

Plan proste reprodukcije šuma i ove godine je ostvaren. Planirano je za pošumljavanje 3,2 hektara površina, a pošumljeno je 3,6 hektara, ili za 0,4 hektara više.

Takođe plan proširene reprodukcije šuma u prošloj godini premašen je u svim segmntima i pošumljeno je 9,6 hekatara površine, a planom je bilo predviđeno pošumljavanje 5,3 hekatara.

Plan proširene reprodukcije šuma u svim fazama, a to su popuna kultura, čišćenje od korova i nepoželjnih vrsta, priprema zemljišta za pošumljavanje realizovano je 181 odsto.

U ovom gazdinstvu zaposlen je 101 radnik od kojih je 96 na neodređeno vrijeme.

You must be logged in to post a comment Login